Änamasti pärandi uudissed

Murdevõistlus oo nüid seks voastaks niikaugel, et tüöd lähtvad puhas indamise komisjoni kätte. Ma muidugid edeviti juba lugesi nee puhas läbi. Et nende muhulastel ikka sie naljasoolikas nii õige kohja pial oo! No paljast naera.

Ei, tõsist juttu oo koa. 17. mail oo muuseumiüö. Seks aaks katsub nee tüöd siis miskitsuguse järje piale soa-ja.

Neh, aga 17-nda maini oo aega moa ja ilm. Enne seda tuleb viel talgud ää pidada. Kolmandaks maiks oo Muhus nõuke rodu talgukohti kirja pantud, et tia, kas nii palju muhulasi koa oo, et igase poole jägub. Aga ega põle ullu!

Soarlased ja ülemoa-rahvas võivad ju mureta kampa akata. Ega me põle kaded. Ma ole ikka üteln, et siia soarelataka piale piaksid kõik ää mahtuma, kis tahtvad ja viisivad sii midagid ää tiha. Voata või seda levameistrid. Tulli reenetes oma vahmiiliga ülemoalt siia ja kukkus leiba küpsetama. Nüid oo poari voastaga nõukse uhke vabriku püsti aan. Ja nii tulist ead leiba vihub küpseta, et eesti rahvas selle ühna oma lemmiktoidusseks oo valin.

Piiri uiel taaskasutuskeskusel oo teitele üks palve: kui te sii talgute ja pühade aegas oma kuurialuseid tühaks teete, siis ärge kõiki muistseid asju kohe minema vissake. Voadake ikka enne üle – mõni vana riideräbal oo vahest nõuke, mis alles iljem inda lähäb. Ja äkist soab ikka kuskilt mustrime? Viige enne taaskasutuskeskusse nähe, kui te tule piale aate.

Ja emadepäävast soab Liiva pasturaatis kätkinäitust voadata. Neid oeteid oo juba üksjagu korjan. Aga üle kätkite oleks väga teretuln koa tite- ja oeteriided. Äkist oleks kellelgi viel näituse piale anda mõni muistne korikavüö?
Sie oleks ikka iseäranis uhke! Ma mõtle, et kui oo kätkid ja titeriided juba korra silma jäen, ehk siis akkab titsid koa jälle rohkem tulema. Et tuleva voasta emadepäävaks oleks mitte neli õbelussikast vallal ää kinkida, vaid juba jälle näituseks kahessa!

Ja lõpetuseks mool oo edasi ütelda meite valla kulduurijuhi suur-suur aitüma kõikidele, kis südamenädalt aitasid korralda – Helen Laanpuu, Jana Toomsalu, Liia Ots ja Muhu muuseumi rahvas ja Hellamaa külakeskuse tublid naised. Ja muidugid koa kõikidele südamenädalast osavõtjatele aitüma. Neid olli kokku oln seitsekümmend üks inimest vanuses neli kuni kahessakümmend üks voastad! Ja tuleva voasta oodetse nii samma suurt uvi oma südame eaks sammude tegemisel.

Sest kui ikka terist põle, siis põle misegid muuga koa miskid tarblist piale akata.

Nõnna et olge terved, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 274 korda, sh täna 1)