Kaarma + Lümanda = ? (19)

Kui Kudjape elanikud uurivad võimalusi, kuidas sealne alevik saaks ühineda linnaga (“Kudjape tahab linnaga liituda”, SH, 7.05), siis minu arvates on Kudjape ühinemine Kuressaarega tunduvalt sisukam ja loogilisem käik kui Kaarma valla ühinemine Lümanda vallaga. Seda nii riigi, omavalitsuse kui ka elanike seisukohast.

Pean siinkohal vajalikuks selgitada, et suhtun valdade ühinemisse väga hästi – kui kõik Saaremaa omavalitsused ühineksid, muutuks midagi ka kvalitatiivselt. On ju siinne tõmbekeskus ikkagi Kuressaare.

Tõmbekeskus on Kuressaare

Praegu oleks minu arvates kõige loogilisem ja mõistetavam Kaarma valla ühinemine Kuressaare linnaga. Käib ju suurem osa Kaarma valla inimesi linnas tööl ja saab enamiku avalikke teenuseid linnast. Ja on ka vastupidist liikumist.

Arvan, et Kaarma valla elaniku jaoks ei oleks olulist vahet, kus asub omavalitsuse kontor – Kuressaare äärelinnas asuva vallamaja asemel kesklinna asju ajama minna ei ole just palju pikem maa – ehk vaid paar kilomeetrit.

Kaarma valla ühinemisel Kuressaarega oleks valitsemiskulusid võimalik kõvasti kokku hoida – asub ju mõlema omavalitsuse kontor niikuinii linnas.

Loogiline oleks ka, kui ühineks kaks kõrvuti asuvat valda, näiteks Lümanda ja Kärla või Kärla ja Kaarma või Kaarma ja Pihtla.

Isegi see, kui Leisi vald ühineks Valjala või Mustjala või Orissaarega, oleks mõistetav. Kuigi kvalitatiivselt ei annaks see inimestele ja avalike teenuste seisukohalt juurde vist midagi. Pole ju Leisi ei Valjala, Mustjala ega Orissaare elanike jaoks keskus. Samamoodi nagu Leisi inimeste jaoks ei ole keskus Valjala, Mustjala või Orissaare. Kõik need inimesed sõidavad aga Kuressaare vahet. Usun, et varsti saab ka perearstil käia Kuressaares.

Kindlasti leidub neid inimesi – ja mitte vähe –, kel vallamajja või linnavalitsuse hoonesse üldse asja pole. Inimestel, kes ei ehita, ei aja äri ega käi sotsiaaltoetusi küsimas, pole omavalitsusega mingit pistmist. Kaarma valla elanik tuleb linna küll, aga mitte vallamajja, vaid muude asjade pärast.

Seekord pole tegemist naljaga

Seega ei näe ma mingit loogikat ega kasu selles, kui ühinevad Lümanda ja Kaarma. Minu jaoks on see paras naljanumber.

Sellega seoses turgatas mulle meelde koomiline seik 2000. aasta algusest, kui Hiiumaal asuv Emmaste vald tegi meie Leisi vallale ühinemisettepaneku.

Nüüd, kui Kaarma ja Lümanda peavad ühinemisplaane, on samasugune olukord, ainult et seekord pole ühinejate vahel meri, vaid Kärla vald. Toona, neljateistkümne aasta eest, tehti nalja, täna käivad aga tõsised läbirääkimised.

Miks peaks Lümanda tahtma ühineda Kaarmaga ja vastupidi? Lümandat ei seo ju Kaarmaga miski. Ma ei usu, et oleks oodata mingit sisulist kvaliteedimuutust paremuse suunas – ei inimeste teenindamise ega nende loogilise liikumise seisukohalt. Ja vaevalt et Kaarma vallamaja Lümanda inimese jaoks mingiks keskuseks saab.

Küsin: mis siis muutub ühinemisel paremaks Lümanda või Kaarma inimese jaoks?

Valitsemiskuludelt kokku ei hoia

Omavalitsuste ühinemiste ühe argumendina on toodud valitsemiskulude kokkuhoidu. Nende kolme valla ühinemisel pole aga kulude kokkuhoiust mõtet rääkidagi, kui ametnike arv jääb status quo, midagi ei muutu.

Olen seda ennegi öelnud ja ütlen ka nüüd: tegelikult peaks riik kehtestama avaliku teenuse standardi, mis kehtiks kõigile omavalitsustele. Praegu ei ole omavalitsused selles osas ju üldse võrreldavad.

Palju sõltub just sellest, kus sa elad – kas linnalähedases või ääremaa vallas. Kas sul on avalikud teenused või sul ei ole neid. Tegelikult peakski hoopis sellest pihta hakkama. Praegu toimuvad asjad aga vales järjekorras.

Seega – praegu tundub see kolme valla ühinemisplaan olevat väga kunstliku maiguga ja vallajuhtide omavahelistest suhetest lähtuv. Et “meil on hea läbisaamine, paneme pundi kokku ja teeme midagi – võib-olla saab piirkond lisaraha”.

Muide, mis puutub sellesse, kui Kudjape alevik ühineks linnaga – see areng oleks täiesti loogiline. On ju Kudjape elanikud linnaga vahetult seotud – täiskasvanud käivad Kuressaares tööl, lapsed lasteaedades-koolides.

Kudjape on juba praegu Kuressaarega läbi kasvanud, üks tervik, mis sest, et alevik kuulub Kaarma valla alla.

Kui Kudjape oleks osa Kuressaarest, vaevalt aleviku elanike igapäevaelus midagi praegusest halvemaks muutuks. Kui üldse midagi muutub.

Mart Mäeker
Kuressaare linnavolikogu liige, endine Leisi vallavanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 022 korda, sh täna 1)