Suine aeg oo pihta akan

Neh suine ooaeg oo Muhu soare pial igatahes pihta akan. Misse muud siis tähendab, kui igasugu näitusi avatse. Ja Liiva poe juures oo riedest pühabeni niipalju uhkeid massinaid, et võtab ühna pia rinki köima. Neh, ja kui nee puhas sialt raami pialt tulavad oma irmsa kupatamisega, siis oja ikka tuppa seena varju.

Kased lähtvad juba lehte ja toomgas sätib ennast õitsema. Tuhlipaneku aeg jõvab kätte, ehkki ilm ise nii vilu vahest ja sie tuul oo kole vali ja külmas kantis. Üks mandrimies ilja aa iest kirus, et Muhus olla nii vilu tuul, sest et sie just ükstaskõik kustkandist puhub, ikka oo mere pialt.

Aga neh, ma nüid ikka riagiksi nendest näitustest vähä pikemalt. Tuleva pühabe kohe piale kirguteenistust, siis kellu poolest kahestteistmest avatse Liiva pastoraatis kätkinäitus. Nõnna et tulge aga voatama, kõik kirgulised ja muidu uvilised koa. Kena ju tiada soaja, mõuksed oeted oo Muhu lastel viimase paarisaa voasta sihes oln. Kis tahab viel miskit näitusele anda, siis andke moole julgesti tiada. Sial vanas koolimaja sööklas oo ruumi küll. Nõnna et ää mahtuvad kõik.

Ja 26.–29. maini korjatse Hellamaa külakeskuses nukkusid. Eriti oodetse ja otsitse nõuksi, kis oo mingis rahvariides. Neh, vene aegas sii olli poodis karbi sihes igasuguseid rahvariides nukkusid. Äkist oo mõnel alles ja muidugid Muhu naised vihtuvad ise koa rahvariide nukkusid tiha. Aga kõiksugu muid uhkeid nukkusid olli koa ennevanasti poodis vahest aruarva müia. Tiina kääst soab täpsemasti küsida, mõuksi nukkusid sõnna kõige änam oodetse.

Neh, oeted soavad näitusele ja nukud koa. Aga Paenasse Tõnissel oo juba paergu ülal pitsinäitus. Seda soab voatama minna kuni 30-nda juunini ja iga päe kellu kahestteistmest kuieni.

Talgupäe läks meitel kenasti. Masu kahessatesn talgukohta olli Muhus oln. Supisüöjate nummer jähi natusse alla kolme ja poole saa. Ilm põle koa just kõige ännatum oln. Laskis ikka kenasti roabitseda. Vallavalitsus tänab igatahes kõiki, kis talgus köisid ja meite soart jälle kenamaks tiha aitasid.

Ja tuleva nädali lõppus oo Liival meierei õue pial laat jälle. Kui mõni tahab äkist midagid müia ja omale kohja kindi panna, siis andke aga Annelile tiada. Ja sellesama laadapääva õhtastpuolt oo Koguvas muuseumiüö. Selle kava ma üia teitele tuleva nädali ette koa.

Olge siis munuksed ja pidage omasid emasid koa tuleva pühabe meeles. Olga nad siis sii ilmas või juba ää läin.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 200 korda, sh täna 1)