Angla tuulikute taha plaanitakse ehitada elumaja (4)

Foto: Tõnu Veldre

Foto: Tõnu Veldre

Angla tuulikute siluett võib saada täiendust uuselamu näol, kui vald rahuldab Saaremaale naasta sooviva perekonna soovi ehitada oma elumaja tuulikute tagusele kiigemäele.

Leisi vallavalitsus algatas Angla küla Kiigemäe kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärk on ehitada Angla tuulikute taha Kiigemäe kinnistule kunagise kiigeplatsi kohale elumaja.

Leisi vallasekretär Kaire Müür ütles, et ühtlasi muudetakse detailplaneeringuga valla üldplaneeringut, mis praegu lubab Kiigemäe kinnistut kasutada vaid puhke- ja virgestusalana. “Juhul kui sinna tahetakse elamu ehitada, eeldab see üldplaneeringu muutmist,” märkis Müür, kelle sõnul väljastab vald ehitajale ka arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused.

“Otsime endale juba pikemat aega Saaremaal kodukohta ja vanaema pakkus välja, et äkki me tuleksime tema naabriks,” ütles Leisi vallale elamu ehitamise taotluse esitanud Erik Koitla, kelle sõnul asub Kiigemäe kinnistu tema suguvõsa maadel.

Esmalt Leisi valla ehitusspetsilisti poole pöördunud Erik Koitla kinnitusel vald Angla tuulikute taha majaehitamises probleemi ei näe. Algatada tuleb detailplaneering, mille menetlemise käigus saavad oma seisukoha öelda kõik ümberkaudsed ja asjast huvitatud inimesed. “Ootame selle ära ja kui maja ehituses probleemi ei leita, siis võib edasi minna,” märkis ta.

Tulevase kodu võimalik asukoht avaliku huvi ja turistide tähelepanu keskel Koitlat ei häiri. “Olen terve lapsepõlve Angla tuulikute all olnud.”

MTÜ Angla Tuulikumägi eestvedaja Alver Sagur ütles, et ehkki tuulikumäele elamu ehitamise mõte võib esmapilgul tunduda kummaline, ei pruugi see seda olla. “Kui mees järgib ehituse juures vanasid traditsioone ega tee sinna mingit lameda katusega tänapäevast ersatsmaja, siis võiks ehitada küll, sest terve küla on ju seal kõrval,” leidis Sagur.

Samas hoiatas ta, et Kiigemäe pole elupaigaks just kõige sobilikum. “Seal on lage põld ja läänetuul, mis tapab lihtsalt ära,” rääkis Sagur. “Teine asi on see, et turist vaatab sulle pidevalt üle aia õue ja kellele siis meeldib, kui võõras on pidevalt aia taga.”

Angla elanik Elna Vatsfeldt polnud majaehituse kavast seni veel kuulnud, kuid ütles, et tal hea meel, kui mõni uus maja juurde tuleb.

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa sõnul peaks Angla tuulikumäe juurde kavandatav elamu sealsesse miljöösse sobima, kindlasti ei passi sinna mingi linnamaja või freesitud ümarpalkidest suvila.

“Keskkonda arhitektuurselt mittesobivat asja seal tõesti näha ei sooviks,” lausus Peirumaa. Arvestades ka kõrvalasuva Angla küla suurt miljööväärtust, vajab elamu projekteerimine Angla tuulikute taha head tunnetust ja head arhitekti.

Vaneminspektor ütles, et Kiigemäe kinnistu jääb tuulikute kaitsevööndi piiridest välja, vaadeldav on see eelkõige Anglasoo teelt. Kuna Peirumaal polnud kõrgusmärkidega kaarti, ei saanud ta öelda, kas kiigemäele kavandatav maja jääb mingil moel ka kõrgemal asuvate Angla tuulikute põhivaatesse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 764 korda, sh täna 1)