Vallavalitsuse istung

Vallavalitsuse istung toimus 15. septembril.

Kasutusloa andmine

Anti kasutusluba elamu kasutamiseks Männi tn 4/1 Kudjape alevikus ja elamu kasutamiseks Malli tn 1 Kudjape alevikus.

Muud küsimused

Muudeti Lümanda põhikooli töötajate koosseisu.

MTÜ-le Randvere Heaks anti seltsitegevuse edendamiseks tasuta kasutada 186,5 m² Randvere klubi ruumidest.


Vallavalitsuse istung toimus 22. septembril.

Kasutusõiguse seadmine

Seati tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Lääne-Saare vallas Tõru külas munitsipaalomandis olevale  Antsjala-Tõrise tee katastriüksusele. Koormatava ala pindala on kokku 25 m2.

Ehitusloa väljastamine

Arandi külas Mardi mü elamu püstitamiseks;

Arandi külas Tänaku mü elamu püstitamiseks;

Keskranna külas Samblanuka mü elamu püstitamiseks.

Kasutusloa väljastamine

Saia külas Rajamasti mü asuva antennimasti kasutusele võtmiseks;

Upa külas Nurmenuku mü asuva elamu kasutusele võtmiseks;

Muratsi külas Tamme tee 9 asuva elamu kasutusele võtmiseks;

Lahekülas Kellamäe tee 16 asuva elamu kasutusele võtmiseks.

Projekteerimistingimuste väljastamine

Mändjala külas Raa mü elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Maakorralduslikud toimingud

määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kuke külas Tooma katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele;

määrati lähiaadress ja sihtotstarve Kudjape aleviku Mündi tn 20 ja Mündi tn 22 katastriüksuste piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele.

Muud küsimused

Kiideti heaks hajaasustuse programmist rahastatud projekti nr 4-2/34 -1 “Käesla külas asuva Põlde talu kanalisatsioonisüsteem” lõpparuanne.

Küsitud perioodidel vabastati korraldatud jäätmeveost Parila küla Lepiku.

Kinnitati eelarvelistest vahenditest makstavate toetuste summad.

Pikendati toetuslepingu “Aasta küla – Leedri – suvi 2015” projekti lõppkuupäeva ning projekti aruande esitamise tähtpäeva järgmiselt: projekti lõppkuupäev on 10.01.2016 ja projekti aruande esitamise tähtpäev on 10.02.2016.

Kinnitati projekti LIFE Viva Grass meeskond.

Aste põhikooli logopeedi ametikoht nimetati eripedagoogi ametikohaks ning Kärla muusikakooli õpetaja ametikoha (palgamääraga 824 eurot) suuruseks kinnitati 0,94 kohta.

Suunati volikogule järgmised eelnõud:

– Hiiepõllu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine;

– Ranna detailplaneeringu mittealgatamine;

– rendilepingu tähtaja pikendamine;

– Lääne-Saare valla ehitusmäärus.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 66 korda, sh täna 1)