Mõisaproua: linn sõidab turismirahvast jõuga üle (14)

AJALUGU: Foto ajast, kui Simmo Kikkas hakkas arengu- ja majandusosakonna asemel juhtima lihtsalt arendusosakonda. Homme lõpetatakse volikogu otsusega ka selle osakonna tegevus ja Simmo Kikkasest saab linnavalitsuse projektijuht. TAMBET ALLIK

AJALUGU: Foto ajast, kui Simmo Kikkas hakkas arengu- ja majandusosakonna asemel juhtima lihtsalt arendusosakonda. Homme lõpetatakse volikogu otsusega ka selle osakonna tegevus ja Simmo Kikkasest saab linnavalitsuse projektijuht.

Signe Sarah Arro

Signe Sarah Arro

MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus liikmeskonda kuuluva Pilguse Mõis OÜ juhataja Signe Sarah Arro hindab linnaametnik Simmo Kikkase tegevuse maakonna turismisektori reformimisel kirvetööks ja nõuab linnale saadetud pöördumises selgitusi, milleks ümberkorraldusi üldse vaja on.

Kuressaare linnavolikogu esimehele Toomas Takkisele ja linnavalitsuse arendusosakonna juhatajale Simmo Kikkasele adresseeritud pöördumine on välja saadetud vahetult linnavolikogu homse istungi eel, kus on arutusel nii uue turismiühenduse asutamine ja selles osalemine kui ka sellega seotud linnavalitsuse struktuuri muutmine.

Arro (fotol) leiab, et turismisektor on turismireformi ettevalmistusprotsessist kõrvale jäetud, ei ole toimunud valdkondlikke ümarlaudu ega laiapõhjalist selgitustööd, rääkimata analüüsidest, millele toetudes oleks olnud põhjust käesolev protsess käima lükata.

Reform selja taga

“Mulle jääb mulje, et seda reformi plaanitakse ettevõtjate selja taga, sestap palun põhjendust antud küsimuses, et miks ja mida plaanitakse,” ütleb Arro. Tema hinnangul oleks ümberkorraldusi mõistlik vältida seni, kuni pole selgelt mõistetud, et need tegelevad probleemi tuumaks olevate tegelike põhjustega. “Vastasel juhul võib linn luua uue väärjoondumise ja on sunnitud samme tagasi võtma, kahjustades usaldusväärsust. Soovitan järele mõelda, sest mõistlik on vältida kiusatust tõmmata seinu maha enne, kui on teada, miks need üldse püstitati,” arvab Signe Sarah Arro.

Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Simmo Kikkase sõnul on väited selgitustöö puudumisest ja turismisektori kõrvalejätmisest üllatavad. “Olen loodavast turismiühendusest rääkinud nii TAK-i volikogus kui ka üldkoosolekul ning seda on protokollitud, lisaks on MTÜ Saarte TAK liikmed aktiivselt osalenud uue ühenduse põhikirja koostamisel,” ütles ta, lisades, et kontakt kõigi osapooltega on kogu aeg olemas olnud.

Lisaks väidetavatele probleemidele asjassepuutuvate inimeste kaasamisel tekitab uue turismiorganisatsiooni asutamine linna poolt Arro hinnangul küsimuse, milleks on vaja luua uut organisatsiooni, kui on võimalik olemasolevaid reorganiseerida. “Tegemist on olemasoleva MTÜ-ga liitunud turismiettevõtjate usalduse kuritarvitamisega,” nendib ta ja tõdeb, et seetõttu jääb mulje, nagu plaanitaks reformi ettevõtjate selja taga. “Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja seisukoht, et vähestel skeptikutel on alati võimalik endal valida, kuidas ja kellega edasi liikuda, on minu väitel üleolev võimupositsioonilt tulistamine ja koostööd kindlasti ei soodusta,” lisab Arro.

Valitseb üksmeel

Samuti viitab pöördumise autor asjaolule, et linnavalitsus ei oma “juriidilist õigust reformida ühepoolselt vabatahtlikkuse alusel toimivat ja ametlikuks maakondlikuks turismisektori edustusorganisatsiooniks seatud katusorganisatsiooni Saarte TAK”. Kokkuvõttes teeb Arro ettepaneku leida võimalus “ümarlaua ellukutsumiseks, mis kaasaks arutellu kõik asjassepuutuvad osapooled”.

“Olen rääkinud kümnete ettevõtjatega ja valdav osa neist on kinnitanud, et kavatseb loodava katusorganisatsiooni liikmeks astuda, samuti pole olnud pretensioone, nagu oleks ettevõtjad kaasamata jäänud,” kommenteeris Simmo Kikkas. “Protsessi algusest on möödas aasta ja kaks kuud ja tänaseks saab tõdeda, et kõikides põhimõttelistes küsimustes on üksmeelele jõutud, seega keskendume järjekordse killustatud ümarlaua kokkukutsumise asemel MTÜ asutamisele. Oma olemuselt ongi loodav turismiühendus ümarlaud, kus on esindatud nii avalik sektor kui ka ettevõtjad.”

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 743 korda, sh täna 1)