Mis mõjutab Eesti inimeste rahakotti 2016. aastal?

2016. aasta jaanuarist hakkasid kehtima mitmed seadusemuudatused, mis mõjutavad ka elanike rahakotti: alampalk tõuseb, maksuvaba tulu suureneb, peretoetused kasvavad.

Alampalk tõuseb

Alampalk, millega on seotud mitmed teised tulud ja kulud, tõuseb 2016. aastast 40 euro võrra ehk 430 euroni. Sellega seoses suurenevad lastevanemate kulud omavalitsustes, kus lasteaia kohatasu on seotud alampalgaga. Swedbanki rahaasjade teabekeskuse andmeil on vanemate kanda jääv lasteaiatasu Kuressaares 9% töötasu alammäärast.

Peretoetused kasvavad

Lastega peresid puudutab ka see, et alates 1. jaanuarist suurenes lapsetoetus 5 euro võrra ehk 50 euroni pere esimesele ja teisele lapsele. Toetus kolmanda ja iga järgneva lapse kohta jääb samaks ning on ka edaspidi 100 eurot kuus.

Lastega seotud toetustest kasvab vanemahüvitise ülempiir 2015. aastaga võrreldes 175 euro võrra ehk 2549 eurolt 2724 euroni. Lapsi üksinda kasvatavate vanemate jaoks suureneb aga igakuine elatis, mis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool valitsuse kehtestatud alampalgast ehk 215 eurot.

Muutus mahaarvamistes

Alates 2016. aastast vähendatakse füüsilise isiku maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 1920 eurolt 1200 eurole. Muudatus puudutab eluasemelaenu intresse, koolituskulusid ning heategevuslikke kingitusi ja annetusi. Samuti ei saa alanud aastast koolituskuludena tulust maha arvata auto­kooli ega täiskasvanute huvikoolituse kulusid.

Maksuvaba tulu suureneb

Uuest aastast suureneb maksuvaba tulu 2040 euroni aastas ehk 170 euroni kuus. Seejuures ei tõuse laste ülalpidamisega seotud täiendav maksuvaba tulu, mis jääb endisele tasemele (154 eurot kuus ja 1848 eurot aastas).

Üüritulu maksustamine

Jaanuar toob kaasa muudatusi kinnisvara üürileandjatele – neil tasub teada, et eluruumi üürilepingu alusel saadud tulust arvatakse edaspidi tuludeklaratsioonis üürimisega seotud kulude katteks maha 20%.

Tõusevad pensionid

Üldine pensioniiga Eestis oli meestel veel eelmisel aastal 63 aastat ja naistel 62,5 aastat. Meeste ja naiste pensioniea ühtlustamiseks hakkas 2016. aastast kehtima ka naistele pensioniiga alates 63. eluaastast. Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 5,5% ehk 396 euroni, jäädes seejuures tulumaksuvabaks. Pensionide täiendav maksuvaba tulu kasvab uuest aastast 225 euroni kuus.

Lähetuse päevaraha

Tihti reisivatel töötajatel tasub teada, et välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendatakse seniselt 32 eurolt 50 euroni. Kui lähetus kestab kauem kui 15 päeva või on mitu lähetust samas kalendrikuus, on edasiste päevade eest päevaraha maksuvaba piirmäär jätkuvalt 32 eurot.


OLULISEMAD MUUDATUSED

  • Töötasu alammäär tõuseb 390 eurolt 430 euroni;
  • Lähetuse päevaraha tõuseb 32 eurolt 50 euroni.
  • Maksuvaba tulu ülempiir tõuseb 154 eurolt 170 euroni kuus (2040 eurot aastas);
  • Autokooli, samuti täiskasvanute huvikoolituse kulusid ei käsitleta enam mahaarvatavate koolituskuludena;
  • Maksustatakse 80% füüsilise isiku eluruumi üürilepingu alusel saadud tulust;
  • Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele tõuseb 45 eurolt 50 euroni;
  • Vanemahüvitise määr on 390 eurot, ülempiiriks on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine palk ehk 2724,36 eurot;
  • Toimetulekutoetus tõuseb 90 eurolt 130 eurole;
  • Töötutoetuse päevamäär tõuseb 4,41 euroni ehk ligi 137 euroni kuus;
  • Vanaduspension tõuseb 5,5% ehk 396 euroni.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 454 korda, sh täna 1)