Minu Isamaa 2.0 ehk Uue vundamendi loomine (1)

Restart

Kuulasin pühapäeva hommikul veebist IRL-i esimehe Margus Tsahkna kõnet. Ta kõneles kuid ei kõnetanud mind. Sama olin kogenud ka presidendi ja peaministri kõnede puhul. Seetõttu kirjutasin kõne, mida mina oleksin selles olukorras öelda tahtnud.

Austatud kaasteelised! IRL on aukartust äratava minevikuga erakond. Erakonna algusaegadel on meie inimeste eestvedamisel üles ehitatud selline Eesti Vabariik, kes kutsuti NATO-sse ja Euroopa Liitu. Nende kahe suure eesmärgi saavutamisega hägustusid aga meie eesmärgid nii erakonnana kui ka riigina. Jah, me peame tunnistama, et sellest ajast peale oleme teinud mitmeid vigu, mis on pannud meie toetajaid kahtlema meie eesmärkides ja me oleme erakonnana lõhenenud. Seega oleme koos sihiga kaotanud ka usalduse.

Oleme jõudnud sohu

Koos meiega on sihi kaotanud ka Eesti. Me oleme oma teekonnal jõudnud sohu ja sinna kinni jäänud. Meie inimesed lahkuvad, meie majandus on seisakus ja meie riigijuhid on kaotanud suure osa oma usaldusväärsusest.

Austatud aatekaaslased! Meil on siiski alles midagi, mida me ei ole kaotanud. Meil on ikka alles meie aated ning meie hulgas on piisavalt teotahtelisi inimesi, kes soovivad meie erakonnale ja seeläbi ka Eesti Vabariigile anda uue hingamise. Näitame, et me väärime uuesti rahva usaldust!

Et demokraatlik riik oleks poliitiliselt hästi juhitud, on vaja tugevaid ja selge eesmärgiga erakondi. Alustame endast! Konservatiivina usun, et maja saab tugev ja püsiv vaid siis, kui sellel on tugev vundament, millele toetuda. Et moodustada meie erakonnast tugev ja selgete sihtidega meeskond, teen erakonna järgmisel üldkogul ettepaneku reformida meie erakonna alustalasid ja enne tulevikku vaatamist õppida minevikust.

Minu ettepanekud erakonna reformimiseks, mida ma loodan kaitsta ka järgmisel üldkogul, on:

Esiteks, korrastada erakonna vundament ehk vaadata üle meie liikmeskond ning arvata erakonna nimekirjast välja kõik need, kes ei tunne end meiega piisavalt seotuna ja pole isegi vaevaks võtnud tasuda meie sümboolset liikmemaksu. Meie erakond peab koondama sarnase maailmavaatega inimesi, kes soovivad oma maailmavaatest lähtuvat poliitikat koos, ühtse meekonnana ellu viia. Ma tahan, et meie erakond koosneks vaid teotahtelistest inimestest, kellele võib alati loota. Me ei ole lihtsalt klubi, kuhu millegipärast kuulutakse. Nii laome kivilasust selgepiirilise vundamendi.

Teiseks, loome maailmavaatest lähtuva sisu ehk selge tegevuskava, kuidas lahendada ühiskonna põhiprobleeme. Mõtted, mis meie liikmetelt on seni tulnud, on kui tuulemurd risti-rästi maas. Materjal palgiks on olemas, kuid sellest seinte ladumiseks tuleb veel hulga vaeva näha.

Kolmandaks, toome erakonnale katuseks tagasi nime Isamaa. Korrastades erakonna sisu ja sättides aated uuesti esikohale, oleme ka ehk uuesti ära teeninud selle nime, millega seostuvad julged ja aatelised inimesed ning teod. Nii loomegi Isamaa uue versiooni!

Seega jõuamegi eesmärkide juurde riigi juhtimisel. Riigi vundament on tema inimesed. Me peame riigina näitama, et meie jaoks on esmatähtsad meie inimesed. Mitte SKP, mitte EL, mitte Exceli tabel, mitte teiste arvamus, vaid meie oma inimesed!

Kuidas seda saavutada? Ärgem ähvardagem inimesi! Lihtne, eks? Maksuamet ei ole inimeste ähvardamiseks, vaid koostööpartner maksude tasumisel. Politsei ei ole ähvardus- ja repressiooniorgan, vaid inimesed, kes tagavad korda. Erakonnad ei ole rahva lõhestamiseks, vaid poliitiliste eesmärkide seadmiseks ja ellu viimiseks. See on suhtluskultuuri küsimus.        Näitame eeskuju ja ma luban teile, et te ei pea kahetsema!

Meil on mitmeid teemasid, mille lahendamiseks ei ole ühiskond valmis, ja nende vägisi peale surumine lõhestab ühiskonda. Kooseluseadus on ilmne näide. Samas on teemasid, mille juures me peame oma inimeste eest seisma.

Samuti ei tohi me Venemaaga piirilepingu sõlmimisega seada kahtluse alla oma riigi sünnitunnistust – Tartu rahulepingut – ning anda ära sisuliselt Saaremaa-suurust maa-ala. Piirilepingut ratifitseerides tunnustaksime Venemaad normaalse rahvusvaheliste suhete partnerina, unustades Gruusia ja Ukraina sündmused. Me läheksime vastuollu Eesti Vabariigi põhiseadusega ning mis me vastu saame? Mitte midagi! Konservatiividena oleme kannatlikud – kui ajalugu on kaks korda loonud olukorra, kus oleme suutnud ennast vabaks võidelda, siis jõuame ära oodata ka olukorra, kus me saame oma territooriumi tagasi. Seni kaitseme ajutist kontrolljoont.

Meid lõhestab ka immigratsioonikriis. Inimeste liikumine erinevate riikide vahel on loomulik protsess – kes otsib sobivamat tööd ja keda juhib selles armastus. Need inimesed, kes liiguvad riikide vahel seaduslikke kanaleid pidi, on valmis elama teises kultuuris selle kultuuri reeglite järgi ja panustama sellesse ühiskonda. Loomulikult pooldame me sõjas kannatavate inimeste aitamist ning seepärast peame koos Euroopaga oluliselt suurendama kriisis piirkondadele julgeoleku-, toidu- ja finantsabi. Kahetsusväärsel kombel on aga mitmed Euroopa riigid avanud oma uksed illegaalsetele immigrantidele. Me ei saa pooldada miljonite erineva kultuurilise tausta ja väärtushinnangutega inimeste ümberpaigutamist Euroopasse. Selle tagajärjed ei ole ettearvamatud, vaid ikka aimatavad. Me näeme ju, mis tagajärjed on nõukogude ajal inimeste siia ümberpaigutamine toonud ja kui kiiresti on läinud nende integreerumine. Õpime minevikust!

Kuidas siis tuua meie riik stagnatsioonist välja? Kindlasti ei tasu oma Nokia otsimist lõpetada, kuid jällegi tuleb ka siin alustada vundamendist.

Riigi vundament on perekond

Riigi vundament on perekond. Konservatiivina väärtustan perekonda ja leian, et meie ühiskond ei ole veel valmis laiendama perekonna ja abielu mõistet. Konkreetse sammuna perede toetamisel leian, et riik peab tagama ka tasuta lasteaiateenuse ja laste päevahoiu. Praegune olukord, kus koolis saab käia tasuta, kuid lasteaed on tasuline, kus koolitoit on tasuta, kuid lasteaiatoit on tasuline, kus iga huviring on tasuline, on noortele peredele koormav ning võib saada takistuseks järgmisele lapsele mõtlemisel. Aitame noori peresid ja loome võimaluse tasuta lasteaiateenuse pakkumiseks.

Halduse vundamendi tugevdamiseks tuleb lõpuni viia haldusreform. Me oleme oma partneritega juba poolel teel ning kindlasti seisame ka selle eest, et üle vaadata omavalitsuste ülesanded ja rahastus. Samas ei tohi me unustada, et ka haldusreform on ainult vahend, mis loob võimalusi. Võimaluste ärakasutamine sõltub ikka kohalikust elanikkonnast.

Majandusliku arengu vundament on väikeettevõtlus. Seepärast peame oluliselt suuremal määral soosima väikeettevõtluse arengut. Lihtsustamaks väikeettevõtluse arengut ja tagamaks nende regionaalse esindatuse, teen ma ettepaneku võtta erakonna programmi väikeettevõtete maksukohustuste vähendamine ja aruandluse oluline lihtsustamine. Praegune praktika sunnib tihtipeale tegelema väikeettevõtlusega n-ö mustalt või mittetulundusühingu vormis. Konservatiivina pean ma õigeks ulatada väikeettevõtetele maksuõng, selle asemel, et majanduslikult sundida neid riiki petma või paljudele neist sotsiaaltoetusi maksta.

Väikeettevõtlusest saadud kogemuste najal kasvavad keskmised ja suured ettevõtted. Mida tugevam ja laiem on vundament, seda püsivamaid ja kõrgemaid hooneid saab ehitada.

Head sõbrad! Me oleme erakonnana kaotanud sihi ning riik on sihi kaotanud koos meiega. Valagem erakonnale ja riigile uus vundament ning ehitagem sellele tulevik, mis seisab kindlatel alustel! Tugevale vundamendile võib ehitada mida iganes. Elagu Eesti!

Taavi Kurisoo, IRL-i liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 352 korda, sh täna 1)