Vilistlane, pea kooli kalliks

Kümme aastat tagasi, Orissaare gümnaasiumi 60. aastapäeva tähistamise ajal asutati kooli sihtasutus. Oma kooli sihtasutuse loomise ühe algatajana tuletan nii endale kui ka koolikaaslastele meelde: pea kalliks koduküla ja kooli, seal on su juured.

Toeta kohaliku keskkonna arengut. Sellega annad kooli järgmistele aastakäikudele edasi oma väärtushinnangud, suhtumised, hoolivuse ja suurendad heade asjade sündimist.

Ajaloo püsinäitus

Orissaare Gümnaasiumi SA ja kooli hoolekogu ühine tuluõhtu toimub 29. jaanuaril. Teeme seda koos kooli- ja alevikurahvaga teist korda. Mullune tuluõhtu läks igati korda, tulijaid ja osalejaid oli ka kaugemal elavate ja töötavate vilistlaste hulgast. Suure panuse ürituse kordaminekuks andsid aga just kohalikud inimesed.

Kontserdiosa hakkab juba ilmet võtma, kodudes mõeldakse koogiretseptidele. Kindlasti tulevad ka nüüd ahjusoojad küpsetised sama head kui mullu. Need lähevad annetustena kohvikusse, kus naudime häid maitseid, saame juttu ajada ja tantsu keerutada. Loterii jaoks on saabunud esimesed võiduesemed. Loodame, et kultuurimajja tuuakse loterii jaoks veel asju.

Tore, et kooli hoolekogu kõrval annab õhtu kordaminekuks oma panuse kooli õpilasomavalitsuse esindus. Seekordsel tuluõhtul kogutud raha on mõeldud kooli ajaloo püsiekspositsiooni jaoks, mille ettevalmistamisega alustasime juba paar aastat tagasi, pidades silmas, et see saaks valmis kooli juubeliks.

70 aastat tagasi Muhu suurmehe Vassili Randmetsa asutatud kool tähistab tänavu juubelit uues, värskelt renoveeritud koolihoones, mis lausa kutsub lapsi väga ajakohase sisustusega klassitubadesse. Tänavu sügisel alustavasse 1. klassi soovib juba praegu astuda nii palju lapsi, et kui veel mõni otsustab tulla, avatakse kohe kaks klassikomplekti.

Siin õpivad rõõmsad lapsed, töötavad targad ja tegusad õpetajad, kes kasvatavad tublisid inimesi. Selle tõenduseks on Orissaare vilistlased, kes on tublid põllumehed, töötavad erinevates ettevõtetes, on endale nime teinud teadlasena või siis kaunite kunstide alal; on diplomaate, teadus- või riigiasutustes, koolides, ülikoolides ja mitmel pool mujal töötajaid.

Paljud vilistlased toetavad kooli juubeliüritusi. Kuna ajalooekspositsiooni jaoks on juba kogunenud annetusi, oleme kindlad, et saame nii vajalikud vitriinid ja stendid. Tarvis on veel rahalist katet tehnilisele lahendusele, sest soovime võimalikult palju materjale arvutikõlbulikuks teha. Sisulist tööd on tublilt teinud õpetaja Kai Paasoja, kes kooli remondi ajal hoidis silma peal aastate jooksul koolimajja kogunenud materjalidel ja sorteeris neid.

Tulevikus ootame, et iga klass täiendaks ekspositsiooni oma kooliaja oluliste mälestustega – nii esemete kui ka kirjutiste või fotode-videotega.

Mõned vilistlasklassid on sihtasutusele teada andnud oma kingitustest koolile, kuid need tehakse teatavaks OG 70. tegevusaasta tähistamise juubelikogunemisel 25. juunil.

Toredad õpetajad

Sihtasutuse väljaantava rahalise tunnustuse “Minu õpetaja” eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli kogukonnas. Meil on palju toredaid õpetajaid ning neljandat aastat väljaantav tunnustus vaid kinnitab seda.

Seni on OG õpetajaid kandidaatideks esitanud õpilased, alevikurahvas, kooli hoolekogu ja kolleegid. “Minu õpetaja” tunnustuse on pälvinud Külli Rihvk, Jüri Link, Ivo Maripuu, Viive Kelder. Nominente on esitatud viisteist.

Väga tublilt tegutseb Orissaares muusikakool – ka sealseid õpetajaid oleme tähele pannud ja ehk teeme seda edaspidi enamgi.

Orissaare kool on olnud ja on oluline maakonna idapoolse osa, praeguse nelja valla – Muhu, Pöide, Laimjala ja Orissaare – peredele. Soovime, et see nii ka jääks.

Sihtasutuse tegevuse algus­aastatel osalesime mitmel mõttetalgul, kus arutati kogukonna tulevikuga seotud asju. Üks teema oli kohaliku piirkonna atraktiivsuse tõstmine, kasutades olemasolevaid võimalusi, nagu Maasi maalinn. Nüüd tegutseb MTÜ Maasilinn, mida oskuslikult ja pühendunult juhib õpetaja Ene Kööts. Õpetajad kasutavad ainetundide võimalusi sisuliseks sidumiseks kodulooga. Mitme ettevõtmise eest on õpilased ja õpetajad pälvinud muinsuskaitselisi auhindu. Kooli noorgiididele on seetõttu kogunenud palju materjale, mida oma tegevuses kasutada.

Aastate jooksul on välja antud enesetäiendamise stipendiume õpilastele ja õpetajatele, toetatud kooli erinevaid ettevõtmisi, näiteks ekskursioone, konkursse.

Mul on suur rõõm möödunud aastal pidulikult avatud renoveeritud kooli üle. Sihtasutus osales selles protsessis, kogudes annetusi 1. klassi uute koolipinkide jaoks, samuti algatasime mõtte rajada kooli ajaloonurk, millest on saanud vahendite kogumine kooli ajaloo püsiekspositsiooni jaoks. 29. jaanuari tuluõhtul kogume annetusi just püsiekspositsioonile. Kes ei saa tuluõhtule tulla, võiks oma annetuse saata Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse kontole EE832200221033437173. Iga laekunud euro saab osaks ühises panuses.

Ei ole oluline, kui suur või mis laadi on sinu panus, oluline on, et sa oled heade algatuste toetaja, ütled sõna kaasa seal, kus pead vajalikuks, et head asjad oleksid alati olemas ja tulemas.

Silvi Teesalu, OG 17. lennu vilistlane, Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 612 korda, sh täna 1)