Saaremaa kasvamise uudis osutus mulliks

MAANUS MASING

MAANUS MASING

Pühapäeva õhtul eetris olnud “Aktuaalses kaameras” kõlanud väide, nagu oleks Saaremaa nelja aastaga mere arvelt 5000 hektarit suuremaks kasvanud, on kaugel tõest ja samas koomiline, nagu on kohane aastavahetuse teleprogrammile.

Maa-ameti esindajad tõdesid eile Saarte Häälele, et 5000 hektari (50 km2) juurdekasv mere arvelt on ilmne liialdus, ja võtsid omaks, et ka amet ise pole vildaka info eetrisse jõudmisel süüst puhas.

“Need numbrid paistsid kohati koomilised välja,” sõnas maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus. Erinevate metoodikate alusel arvutatud andmete võrdlemisel tekkis möödarääkimine, pealegi tehti 1. jaanuaril eetris olnud saatelõik kohati valmis juba suvel.

Maa-amet saab tänu aeropildistamise ja laserskaneerimise võimalusele Eesti territooriumi kaardistamisel kasutada järjest täpsemaid andmeid ning just viimaste aastate täpsustamise tulemusel saame öelda, et Saaremaa territoorium on 1545 hektari võrra suurem, kui seni arvatud.

Priit Kuus selgitas, et varem olid haldusüksuste pindala arvutamisel aluseks 20 aastat tagasi koostatud paberkaardid, kus piirid võisid paigas olla isegi 50-meetrise nihkega. 2015. aastast võttis maa-amet kasutusele aga digitaalsed ruumiandmed, mis tulevad Eesti põhikaardilt.

“Nende digitaalsete ruumiandmete alusel lõikasime Eesti rannajoont pidi uuesti välja ja arvutasime Saare maakonna uue pindala ning sellest tuligi erinevus 1545 hektarit,” selgitas Kuus, kelle sõnul kasvab Saaremaa mere arvelt ehk ainult paar hektarit aastas.

Kuus ütles, et suurem rannajoone mõõdistamine leiab aset 2020. aastal ja pärast seda saab öelda, kui palju on päriselt maad kusagil mere arvelt juurde tulnud. Kui varem oli rannajoone määramise aluseks foto, kus kõik sõltus sellest, millal pilt oli tehtud ja milline oli vee seis, siis laserskaneerimine võimaldab rannajoone määrata nullkõrgusel ja see ei sõltu enam veeseisust.

Kuna halduspiirid kantakse maakatastrisse, siis maa-amet katastripidajana korrastab ja täpsustab maakatastrisse kandeid tehes (nt uusi katastriüksusi registreerides) pidevalt ka halduspiiri asukohta. Täpsustatud haldusüksuste pindalad arvutatakse igal aastal 31. detsembri seisuga maakatastrisse kantud haldusüksuse piiriandmete alusel, seejuures arvestatakse vaid maismaaosa (1 ha täpsusega).

detsembri seisuga on Saare maakonna pindala 293 764 hektarit.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 929 korda, sh täna 1)