MUHU UUDISSED: Ikka terissid ja kenad seda vad uut voastad siis

Voasta viimase pääva ikka inimesed kippuvad kole ärdaks minema ja meenutavad, et mis olli voasta sihes kenad ja mis ullusti läks. Neh, et jätaks kõik pasa vana voasta sisse ja katsuks paramini eetsi minna. Ikka soovitse ead vana voasta lõppu. Ja ega sie põlegid vale, sest kisse ikka piaks voasta viimase pääva teesele viel santi koa tahtma.

Seda korda jähi voasta vahetus just nädalivahetuse sisse ja mõni ikka toodutas koa, et justkut põlekskid õigeid pühasid. Et tüölt ep anda isegid lühemad pääva, sest siadus ep kässi ja nõnna ep soagid aru, et oleks uus voasta tuln. Neh, kullapai, voadan siis laupa kesküöse aknast väljagid. Seda tulevärki, mis taeva puole lennutati, olli ikka vähätumaks ju. Katsuks siis uie voasta tihemini inimestega juttu aada ja neh, mitte sial sures veispukkis, ikka kohe päriselt, näod vastuksi ja üheteesele silma sisse voadates. Muedu nõuke ull asi, et unub riakimine üldse ää varsi. Neh, ma sii katsu kangest muhu kielt riaki, aga pilkus sedaviisi oma televonnide kohe vahtides ep juhtu nõukest ullu asja, et änam riigikielt koa kiegid ep oska riaki mitte. Paljast kirjutatse üheteesele.

Voasta lõpu pidu aegas olli küll kena nähe, et mõnest perest olli kohe kolm põlve pidus ja kõik said kenaste jutujärje piale. Neh, ja üldse olli kena pidu. Ieskava olli mailmatuma uhke ja tantsi sai nii vägevaste, et moo roosit pättidest oo viel paljast ribad järel. Sai teesed suure tansiga viimseni ää kisutud.

Neh ja mis puhas uie voasta sihes oodata oo? Liiva kirgul tuleb kohe mitu ümmargust tähtpääva ja sui oo Muhus laulupidu ja. Neh, ja nie Muhu juosud ja joaninädalid ja laadapäävad ja nie oo ikka igavoastased asjad ja nie ep kao koa kuskile.

Aga tulgu sie uus voasta siis ikka tõeste param, kut ükskid teene oo oln. Tundke rõemu omast tüöst ja omadest inimestest, kis teite ümber oo. Ja ilma kohe põle koa taris ühtevalu tooduta. Ega sie ep lähä paramaks ikka. Oo just nõuke, kut ta oo. Aga voata inimene ep oska sellega rahul olla ju eluilmaskid. Aga muidugid kui nüid asja natusse teese kandi pialt voadata, siis neh, kui ikka süda täis, siis kiru ennemini santi ilma kut teist inimest.

Olge siis ikka terved ja munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 99 korda, sh täna 1)