Kopsakaim hüvitis Kallasele (23)

TULEB VEEL OODATA: Saaremaa valla detailsemat struktuuri hakatakse arutama veebruarikuus. MAANUS MASING

TULEB VEEL OODATA: Saaremaa valla detailsemat struktuuri hakatakse arutama veebruarikuus.
MAANUS MASING

Valdade ühinemisel töö kaotavate vallavanemate ja linnapea hüvitisteks kulub kokku üle 216 000 euro, millele lisanduvad volikogude juhtide hüvitised.

Volikogu esimeeste, vallavanemate ja linnapea lahkumishüvitise sätestab haldusreformi seadus ja see on alla aasta ametis olnud inimeste puhul kuue, teistel juhtudel 12 kuu ametipalga, töötasu või hüvituse määras. Saare maakonnas jäävad vallavanemate hüvitised 18 000–20 000 euro kanti.

Väikseima lahkumiskompensatsiooni, 15 000, saab Torgu vallavanem ja suurima, 29 448 eurot, Kuressaare linnapea Madis Kallas. Volikogude juhtide hüvitised on suurusjärgu pisemad, sest volikogu juhtimine pole üheski Saaremaa omavalitsuses täispalgaga tasustatav amet.

Hüvitist ei maksta juhul, kui inimene jätkab uues omavalitsuses vallavanema ametis.

Vallaametnikud saavad kuni kolme kuu palga suuruse hüvitise. Vallavanematele ja volikogu esimeestele tagab seadus aga aastapalga suuruse lahkumiskompensatsiooni.

Saaremaa valla ühinemisleping sätestab, et ametnike ja töötajatega seotud küsimuste lahendamisel lähtutakse üldjuhul haldusreformi seadusest. Seadus viitab, et ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse ametnikud ja töötajad viiakse üle uues kohaliku omavalitsuse üksuses moodustatava ametiasutuse koosseisu.

Juhul kui ametnik või töötaja, kelle ametikoht koondatakse või kellele pakutud ameti- või töökoht ei ole samaväärne, ei soovi uues üksuses oma teenistus- või töösuhet jätkata, koondatakse vastav ameti- või töökoht ning teenistujale makstakse lisaks seaduses sätestatule preemiat. Sõltuvalt töötatud ajast on see kas ühe, kahe või kolme kuu keskmise põhipalga või töötasu suurune. Nimetatud põhimõtted kehtivad kuus kuud pärast ühinemist.

Maakondliku ühinemise juhtkomisjoni esimees Madis Kallas ütles, et pärast ühinemislepingu allkirjastamist ehk ühinemise teises etapis koguneb juhtkomisjon esimest korda 11. jaanuaril.

“Mis puudutab erinevaid hüvitisi ametnikele, töötajatele ja omavalitsusjuhtidele, siis on hetkel teada seadusest ja ühinemislepingust tulenevad kokkulepped ja see, et 11 omavalitsusjuhi ja 11 volikogu esimehe kohast jäävad uues struktuuris alles vaid üks omavalitsusjuht ja üks volikogu esimees.”

Kallase sõnul on ühendvalla struktuurist veel vara rääkida, sest vastav eelnõu ei ole veel valmis. “Detailsemat struktuuri hakatakse juhtkomisjonis arutama alates veebruarist,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 3 546 korda, sh täna 1)