Vanemal on võimalus lapse koolielu ägedamaks muuta (1)

Eve Tuisk

“Lapsevanem ei peaks kooli sattuma üksnes selleks, et mingit “jama” lahendada. Vanem võiks tulla kooli, sära silmis, head ideed ja ettepanekud kaasas, et osaleda avatud diskussioonis,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ägedate õpside klubi liige Eve Tuisk.

“Kui Kuressaares oleks võimalik midagi muuta, siis ma muudaksin inimeste mõtteviisi.” Selle mõtte ütles välja üks 10. klassi õpilane pärast seda, kui oli pool aastat gümnaasiumis õppinud. Teine õpilane arvas, et lastele peaks juba noores eas õpetama, et probleemide lahendamiseks võib olla mitmeid ja erinevaid viise. Arutlusteemaks, muide, oli kastist välja mõtlemine koolis. Arutlen tihti õpilastega elu üle, viimasel ajal üha sagedamini ka õppimise, hariduse üle üldiselt. Noortel on põnevad arvamised. Õpetajatel on erinevad kogemused. Vanematel on erinevad ootused.

Partnerid põnevas protsessis

Kutsusime Kuressaare gümnaasiumis sel õppeaastal kokku ägedate õpetajate klubi, kes soovivad hariduse teemal diskuteerida nii omavahel, õpilastega kui ka lapsevanematega. Ikka selleks, et õppimist põnevamaks ja tulemuslikumaks muuta, et õpetamise metoodikat mitmekesistada ja täiustada. Klubi tegevus tähendabki seda, et õpime kolleegidelt avatud tundide kaudu, jagame kogemusi, häid nippe, arutleme nähtu üle.

Kutsume õpilasi ja lapsevanemaid veelgi rohkem kaasa rääkima: oleme selles põnevas protsessis partnerid.

12. detsembril korraldasime koolis hariduskohviku, kus arutlesime õpilastega 6.–12. klassist viiel teemal: õppimisruum, õppima panev tund, õpetaja roll, motivatsioonimootor ja head, “kastist välja”-ideed.

Abiturient Greete Paaskivi kirjutas pärast kokkusaamist nii: “Armas ja tore on näha meie koolis inimesi, kes tahavad kogu aeg paremaks minna, kes näevad, et arenemisruumi veel on ja ei karda seda ruumi täita. Mina sain hariduskohvikust positiivsuse ja motivatsioonisüsti, olen teotahet täis ja näen enda ümber vaid võimalusi, mitte probleeme.”

Võin julgelt väita, et samasuguse positiivse laengu said ka mõttetalgutel osalenud õpetajad ning nii mitmedki hariduskohvikus välja pakutud ideed on mõttest ja väljaütlemisest kaugemale jõudnud.

Greete on tabavalt kokku võtnud ägedate õpetajate klubi sihi – me tahame ja julgeme areneda. Aga selleks soovime väga kuulda ka lapsevanemate mõtteid.

Sotsioloog Jüri Ginter kirjutas paar aastat tagasi Õpetajate Lehes, et “kõige suurem mõju õpilaste õppeedukusele on lapsevanemate ja kooli koostööl, mitte aga headel õpetajatel, nüüdisaegsetel õppevahenditel, aktiivõppe meetoditel vms”.

Ginter väidab, et õpilasele on oluline, et lähedased inimesed oleksid tema arengust huvitatud ja teeksid selle nimel koostööd.

Ootame väga lapsevanemaid kooliasjades kaasa mõtlema ja rääkima. Me näeme, et kooli side koduga peab olema tihedam ja sisukam kui kord-paar aasta jooksul koosolekul kohtumine, arenguvestlusel vestlemine ja muul ajal e-kooli kaudu info vahetamine. See kõik on väga oluline, aga peab saama veel kuidagi.

Teame küll ja veel näiteid teiste riikide koolidest, kus vanemad osalevad väga aktiivselt lapse koolielus ürituste korraldamise või ekskursioonidel osalemise kaudu. Meil toimib see ka mingites vanuseastmetes, aga ikkagi saaks enam. See on see mõtteviisi muutus, mida gümnasistid oma mõtisklustes välja tõid.

Lapsevanem ei peaks kooli sattuma üksnes selleks, et mingit “jama” lahendada. Vanem võiks tulla kooli, sära silmis, head ideed ja ettepanekud kaasas, et osaleda avatud diskussioonis. Kas Sinu laps on koolis õnnelik? Miks ta nii tunneb? Mida ja kuidas Sinu lapsele koolis õpetatakse? Mida saaks-võiks koolis teisiti teha?

Kuressaare gümnaasiumi põhiväärtuste hulgas on mainitud ka koostöö ja osalus. Need ei ole niisama suusoojaks öeldud ja kirja pandud. Me päriselt tahame teada, mida õpilased arvavad, mida vanemad mõtlevad – kuidas nende arvates saaks veel paremini, tulemuslikumalt.

Timo Parvela on teoses “Kiigelaud” öelnud: “Kiikumisest ei tule midagi välja, kui kiige teises otsas pole kedagi.”

Me soovime, et õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kiiguksid sellel kiigel üheskoos.

Lapsevanematel tähtis roll

Hariduskohvik, ühised mõttetalgud on meie arvates hea moodus koostöö tihendamiseks. Selle kaudu saame kaardistada ootused ja seisukohad.

30. märtsil kell 18 ootamegi Kuressaare gümnaasiumi lapsevanemaid, kes soovivad õpetamise ja õppimise teemal sõna sekka öelda, hariduskohvikusse.Selleks registreeri end ja tee arutlusteemade kohta ettepanekuid goo.gl/forms/w4nFUk2jpvuf39gw1 24. märtsiks. Koolis ON äge õppida ja töötada. Lapsevanematel on selles suur roll!

On väga tore, et meie ettevõtmisi toetab projektirahastus, mis võimaldab meil oma tegevust ka laiemalt planeerida. Projekti elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 542 korda, sh täna 1)