Vallavalitsuse märtsikuu istungid

7. märts

 • Kinnitati Saaremaa valla sümboolika konkursi väljakuulutamine, konkursi komisjoni moodustamine ja konkursi tingimused.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Anti välja projekteerimistingimused ja kooskõlastati asukoht puurkaevu ehitamiseks Võhma küla Sarapiku maaüksusel.

10. märts

 • Kinnitati projekteerimistingimused Orissaare vallas Orissaare aleviku soojatorustiku rajamiseks ja rekonstrueerimiseks.
 • Väljastati ehitusluba Orissaare alevikus Kuivastu mnt 34a (lasteaed) ehitise ümberehitamiseks.

17. märts

 • Kinnitati Kuivastu mnt 20 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
 • Kinnitati katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Ariste küla Hiiemäe).
 • Anti välja projekteerimistingimused Orissaare vallas fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks.
 • Anti välja kasutusluba Tumala külas Kalju maaüksusel püstitatud loomalaudale.
 • Muudeti vallavalitsuse 24.08.2016 korraldust nr 184 “Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvooru toetuse saajate kinnitamine”.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.

27. märts

 • Kinnitati valla hallatavate asutuste personali koosseisud ja töötasumäärad 2017. aastaks.
 • Kinnitati valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017. aastaks.
 • Kinnitati ohtlike jäätmete kogumine Maasi jäätmejaamas.
 • Kinnitati sotsiaaltoetuste maksmine.
 • Kinnitati hooldustoetuste määramine.
Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)