Linnavalitsuse istungite ülevaade

11. aprillil otsustati

* Muuta linnavalitsuse 28.03.2017 korraldust nr 162 (moodustatav Puusilla tee L1 kinnisasi) ja 5.04.2017 korraldust nr 181 (Tallinna tn 61b kinnistu omandamine).
* Anda ehitusluba Kaevu 18 seikluspargi ehitamiseks, Saaremaa muuseumi kantselei-fondihoidla osaliseks ümberehitamiseks kohvikuks aadressil Lossihoov 1, ilmajaama ehitamiseks aadressil Pikk 61//Tehnika 5 ja soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Vete 7a.
* Anda luba ristiretke korraldamiseks 14.04, õpilaste discgolfi võistluse korraldamiseks 19.05, koolilõpu pikniku ja Saaremaa X noortebändide festivali korraldamiseks 2.–3.06, Kuressaare tänavafestivali korraldamiseks 27.05, XII noorte laulu- ja tantsupeo tule süütamiseks 16.04.
* Tunnistada kehtetuks 12.05.2015 korraldus nr 329 ja 15.12.2015 korraldus nr 826 (eraisiku koduteenus).
* Korraldada lihthange “Saaremaa Spordikooli hoonesse sauna ehitustööd”.
* Eraldada Saaremaa muuseumile kultuurhariduslike ürituste korraldamiseks 3000 eurot ja SA-le Eesti Kontsert Saaremaa ooperipäevade korraldamise toetuseks 24 200 eurot.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Rahaliste kohustuste võtmine” eelnõu (Pargi lasteaia asenduspind aadressil Rootsi 7).
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2014. aasta otsuse nr 13 “Kuressaare Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” muutmine” eelnõu.
* Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Kodulinna Lokaal (suvekohviku väliterrass).
* Kinnitada Paju tn 4 kinnistul asuva maatüki kasutamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks MTÜ Kaagi Rannaniit.
* Kinnitada Staadioni tn 7 kinnistul asuva maatüki kasutamiseks korraldatud eelläbirääkimistega pakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks OÜ Ranna-Villa.
* Võtta Kuressaare politseijaoskonnalt üle leidudena arvelevõetud esemed.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile Pihtla, Torgu, Leisi ja Laimjala valla võetavatele varalistele kohustustele heakskiidu andmise otsuste eelnõud.
* Kinnitada ametikohad, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise ülesanne.
* Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kuressaare Linnavalitsuse bilansis oleva põhivara kõlbmatuks tunnistamine ja bilansist mahakandmine” eelnõu.
* Kinnitada Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja ametikohale Anneli Meisterson.
* Määrata Anne Nelis Kuressaare avatud noortekeskuse juhataja ülesannete täitjaks kuni konkursi korras valitud uue juhataja ametisse asumiseni, s.o 2.05.
* Väljastada OÜ Osilia Takso sõiduautole sõidukikaart.

18. aprillil otsustati

* Anda luba 36. Kuressaare linnajooksu korraldamiseks 6.05 kell 9–14.30.
* Anda linnavalitsuse tänukiri Ristiku lasteaia õpetajale Ave Andersonile.
* Kuulutada välja võistlus Eerik Haameri nimelisele kunstiauhinnale.
* Kinnitada kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse määramise tingimused.
* Kinnitada Tallinna tänava purskkaevu ideekavandi konkursi tulemused.
* Korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses riigihange “Tallinna tänava purskkaevu projekteerimistööde ja autorijärelevalve teostamine”.
* Korraldada lihthange “Tuule–Staadioni–Vana-Roomassaare parkla ehitustööd”.
* Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Fresh Kohvik (suvekohviku väliterrass).
* Eraldada sotsiaalprojektidele kokku 1600 eurot (MTÜ Saaremaa Vaegkuuljate Ühing, MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing, Saaremaa seeniormeeste klubi, Kallemäe kool).
* Anda nõusolek Nooruse tn 23 ja 23a katastriüksuse piiride muutmiseks.
* Anda luba Saaremaa Delifood OÜ laohoone kasutamiseks aadressil Pikk 64c ja rekonstrueeritud elamu kasutamiseks aadressil Kihelkonna mnt 12a.
* Tunnistada Kalda pst 1 rannahoone kohvikuruumi üürileandmiseks korraldatud enampakkumine nurjunuks.
* Korralda Kalda pst 1 rannahoone kohvikuruumi üürileandmiseks uus enampakkumine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)