Milliseid tugiteenuseid pakub Perekodu?

Kuressaare Perekodu on linna allasutusena tegutsenud 2014. aasta juulist, osutades asenduskodu-, lapsehoiu- ja rehabilitatsiooniteenust. 2015. aasta novembrist on Perekodu sotsiaalkindlustusameti lepingupartner raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenus) pakkumisel Saare maakonnas. Teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

Tugiteenuseid saavad raske või sügava puudega lapsed vanuses 0–17 (k.a), kes on kodus hooldamisel. Teenuste eesmärk on vähendada raske ja sügava puudega laste hooldajate hoolduskoormust ja võimaldada neil kas tööturule naasta, tööhõives püsida, oma töökoormust suurendada või alustada/jätkata õpingutega.

Raske ja sügava puudega lastele suunatud teenused peavad olema võimalikult terviklikud, paindlikud, lapse vajadusi arvestavad ja pere paremat toimetulekut soodustavad. Näiteks hoiuteenust osutatakse päeval, õhtul, nädalavahetustel, koolivaheajal, ööpäevaringselt perekodus või lapse kodus. Tugiisikuteenust pakutakse lapsele, kes ei ole võimeline ilma tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis, ja vajadusel saab tugiisik olla lapsele toeks päevasel ajal ka kodus, lastehoius või terviseasutuses. Neid teenuseid toetab transporditeenus.

Saare maakonnas on 163 raske puudega last ja 14 sügava puudega last. 2016. aastal kasutas lapsehoiuteenust 15 raske ja sügava puudega last ja tugiisikuteenust 25 last. Tugiisikuteenuse vajadus kasvab pidevalt, sest haridusliku erivajadusega laste arv suureneb. Näiteks käesoleval aastal on tugiisikuteenusel projekti kaudu juba 32 last ja lisaks on ka lapsi, kelle teenust rahastab kohalik omavalitsus (KOV) – neist enamik vajab tugiisikut koolis või lasteaias. Paaril lapsel on tugiisik kodus, et toetada vanemate töötamist ja suurendada lapse iseseisvust.

Sel aastal on lapsehoiuteenusel olnud 11 raske ja sügava puudega last ja lisaks neile 5 tavalast, kes on lasteaiakoha ootel. Lapsehoiuteenus sobib hästi lapse harjutamiseks eakaaslaste kollektiiviga, eriti kui laps vajab väiksemat kollektiivi – lasteaiaga kohanemine on hiljem lihtsam.

Tugiteenuste pakkumisel on hea meel tõdeda, et koostöös KOV-ide sotsiaaltöötajatega on pered saanud teenuseid vastavalt oma soovidele ja vajadustele ning KOV-ide ja klientide rahulolu teeb heameelt. Tugiisikuteenus, mis seni oli paljudele lastele sageli kättesaamatu, on nüüd tänu ESF-i vahenditele ning perekodu, KOV-ide ja haridusasutuste koostööle kättesaadav.

Teenuse arendamise ja jätkusuutlikkuse tagamiseks korraldame töötavatele tugiisikutele täienduskoolitusi, mis tagavad neile laste juhendamisel ja suunamisel paremad toimetulekuoskused. Eelmisel aastal toimus maakonnas üks koolitus ja lisaks oli tugiisikutel võimalus osaleda erinevatel täienduskoolitustel mandril. Käesoleval aastal on plaanis korraldada koostöös MTÜ-ga Uus Elujõud töötavatele tugiisikutele maakonnas kolm koolitust. Esimene koolitus toimub 26. mail.

Tugiteenuste kohta saab lisainfot tel 45 33 779, 56 667 570 ja janne.tamm@kuressaare.ee.

Janne Tamm,
Kuressaare Perekodu juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 92 korda, sh täna 1)