Algasid värvi- ja piirdeaiakonkursid

Kuressaare linna ilme parandamiseks ja värvimata majade arvu vähendamiseks on linnas alates 2000. aastast läbi viidud konkurssi “Värv Kuressaare majal”, mille ülesandeks on selgitada majaomanikele värvitooni tähtsust hoonel, aidata koostada majade värvipasse ja tõsta esile eeskujulikult värvitud linnamaju.

Konkursil osalejad saavad 20% hinnasoodustuse värvitootjatelt Akzo Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, Eskaro AS, SIA Daw Baltica Eesti filiaal, Riia Lakid OÜ, Teknos OÜ.

Konkursil osalemiseks tuleb Kuressaare linnavalitsusest taotleda värvipass.

Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist kuni 29. septembrini 2017.

Konkursitöö tehakse majale koostatud värvipassi alusel. Värvipassi koostab Kuressaare linnavalituse ehitus- ja planeerimisosakonna arhitekt, arvestades võimaluse kohaselt majaomaniku ettepanekuid. Värvipass väljastatakse konkursil osalejale tasuta.

Konkursil võib kasutada ka varasematel aastatel väljastatud värvipasse, kuid need tuleb täiendavalt kooskõlastada.

Konkursitöö hindamisel arvestatakse tehtud töö kvaliteeti ja vastavust värvipassile.

Kuressaare linna visuaalse üldilme parandamiseks, räämas ja lagunenud piirdeaedade korrastamiseks ja uute ehitamiseks on linnas korraldatud alates 2007. aastast konkurssi “Kuressaare piirdeaiad korda”. Konkursil osalejad saavad 20% hinnasoodustust piirdeaia värvile konkursiga “Värv Kuressaare majal” liitunud värvimüüjatelt ja hinnasoodustuse aiamaterjalile konkursiga “Kuressaare piirdeaiad korda” liitunud puidumüüjatelt.

Konkursil osalemiseks tuleb taotleda Kuressaare linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna arhitektilt piirdeaia joonis koos tingimustega.

Konkursil osalemise avaldusi võetakse vastu 2. maist kuni 29. septembrini 2017.

Konkursitöö tehakse piirkonnale sobivalt valitud piirdeaia tüübi alusel. Uue piirdeaia joonise väljastab Kuressaare linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna arhitekt, arvestades võimalikult majaomaniku ettepanekuid. Joonis väljastatakse konkursil osalejale tasuta.

Konkursitöö hindamisel arvestatakse valminud piirdeaia tingimustele vastavust ja teostust.

Konkursside tulemused avalikustatakse hiljemalt 15. detsembriks. Kummagi konkursi preemiafondi suurus on 650 eurot.

Konkursside tingimused ja soodustoodete nimekirja leiad Kuressaare linnavalitsuse koduleheküljelt.

Eelmisel aastal tunnistati paremini värvitud hooneteks Karl Ojassoo tn 7, Karl Ojassoo tn 9, Rohu tn 1a, Tallinna tn 52 ja Uus tn 5a hooned. Paremateks piirdeaedadeks tunnistati August Kitzbergi 26, Mere tn 1 ja Transvaali tn 4 piirdeaiad.

Rohket osavõttu ja hästi tehtud töid!

Maria Reimal,
vanemarhitekt

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 51 korda, sh täna 1)