Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavalitsuse 25. aprilli istungil otsustati

* Muuta 18.04.2017 korraldust nr 206 (täpsustati linnajooksu korraldamist).
* Anda luba Rahu vabakogudusele kirstukandmise retke korraldamiseks 29.04, Kultuurivarale päikesepealinna pidustuste korraldamiseks 30.04, Saaremaa Orienteerumisklubi MTÜ-le linnaorienteerumise korraldamiseks 5.05, Kuressaare Lions-klubile kevadlaada korraldamiseks 13.05.
* Eraldada haridus- ja noorsootööprojektide toetuseks kokku 3100 eurot.
* Eraldada spordiprojektide toetuseks 5000 eurot ning kultuuri- ja vaba aja projektide toetuseks 10 690 eurot.
* Eraldada EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kiriku hoonet ümbritseva taristu väljaarendamise, kirikumööbli restaureerimise ja kirikuhoone seinte korrastamise toetuseks 14 500 eurot.
* Korraldada lihthange “Kuressaare Linnateatri saali valgustehnika ostmine”.
* Korraldada lihthange “Kuressaare Linnateatri saali toolide ostmine”.
* Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Classic Kohvik ja OÜ-ga Seelight (suvekohviku väliterrass).
* Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlus.
* Pikendada MTÜ-ga Saaremaa Merekultuuri Selts sõlmitud Garnisoni tn 16 kõrvalhoone üürilepingut kuni 24.04.2022.
* Tunnistada kehtetuks 20.03.2012 korraldus nr 121 ja 11.09.2012 korraldus nr 484 (eraisikute koduteenus).
* Eraldada eelarve reservfondist 2499 eurot Kuressaare muusikakoolile EV 100 projekti “Igal lapsel oma pill” omaosaluse toetust muusikainstrumentide soetamiseks.
* Anda linna tänukiri Kuressaare Hoolekande perenaisele Elve Seppelile.

Linnavolikogu 27. aprilli istungil

* Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
* Kuulati Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi Alo Heinsalu ettekannet omavalitsuste ühinemise ettevalmistamisest.
* Kuulati abilinnapea Tiia Leppiku ettekannet riigigümnaasiumi teemal.
* Otsustati muuta linnavolikogu 24.04.2014 otsust nr 13 “Kuressaare Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine” ja moodustada tähtajaline projektijuhi töökoht (projekt “Innovation Policies for Sustainable European Islands”).
* Anti nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks 2018. aastal 25 000 euro ulatuses, et tasuda rendipindade eest Pargi lasteaia rekonstrueerimise perioodil.
* Linna teenetemärgiga otsustati tunnustada Els Treid ja Mati Põldu.
* Tunnistati kõlbmatuks linnavalitsuse bilansis olev põhivara (kergliiklustee ja keskväljaku ehitusprojektid soetusmaksumusega 70 699,06 eurot) ja otsustati see bilansist maha kanda.
* Anti heakskiit Pihtla, Torgu, Leisi ja Laimjala valla võetavatele varalistele kohustustele.
* Linnakodaniku komisjoni liikme ülesannetest vabastati Olev Väin ja uueks liikmeks kinnitati Janne Nurmik.

Linnavalitsuse 3. mai istungil otsustati

* Anda ehitusluba Lootsi 7 soojuspuuraugu rajamiseks ja Väike-Sadama 10a elamu rekonstrueerimiseks.
* Kuulutada välja avalikud konkursid “Kuressaare piirdeaiad korda 2017” ja “Värv Kuressaare majal 2017” ning kinnitada konkursside tingimused.
* Määrata rahvakultuurikollektiivide juhendajatele 2017. aasta stipendiumid ja eraldada selleks kokku 8500 eurot.
* Anda linna tänukiri Lia Sepale.
* Anda luba Eesti Linnaratturite Liit MTÜ-le jalgratturite ühissõidu Tour d’ÖÖ korraldamiseks 5.05, MTÜ-le Saaremaa Spordiliit heategevusliku teatejooksu korraldamiseks 11.05, MTÜ-le Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 11. Audi Kuressaare tänavasõidu korraldamiseks 13.05, OÜ-le Saar ja Truuväärt Kuressaare 16. aiandus- ja lillepäevade korraldamiseks 26.05 ja 27.05, Saaremaa Võrkpalli Liidule Eesti noorte rannavolle karikavõistluste III etapi korraldamiseks 14.–16.07, Credit24 suvevolle rannavõrkpallivõistluste korraldamiseks 6.06, 13.06, 20.06, 27.06, 4.07, 11.07, 18.07, 25.07 ja Saaremaa rannavolle meistrivõistluste korraldamiseks 28.–29.07.
* Eraldada Kuressaare gümnaasiumile Taanis toimuval robootikavõistlusel osalemisega seotud kulude katteks 700 eurot ja Saaremaa ühisgümnaasiumile rahvusvahelise projekti Tokyos toimuval lõpukonverentsil osalemisega seotud kulude katteks 500 eurot.
* Kuulutada välja konkurss projektijuhi teenistuskoha täitmiseks.
* Anda nõusolek Pikk tn 77a ja Pikk tn 77d katastriüksuse jagamiseks.
* Korraldada lihthange “SÜG-i spordiväljaku jooksuraja remonttööd”.
* Kinnitada lihthanke “Saaremaa Spordikooli hoonesse sauna ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Ösel Projekt OÜ ja KRTL OÜ pakkumus hinnaga 29 701,80
eurot (lisandub käibemaks).
* Tunnistada kehtetuks 29.10.2013 korraldus nr 652, 15.12.2015 korraldus nr 825 ja 15.03.2016 korraldus nr 139 (eraisikute koduteenus).
* Kinnitada rannahoone kohvikuruumi (Kalda pst 1) üürileandmiseks korraldatud enampakkumise tulemused ja tunnistada võitjaks OÜ Flusso pakkumus hinnaga
5,5 €/m2.
* Kinnitada riigihanke “Tänavapuhastusmasina soetamine kapitalirendi tingimustel” tulemused ja tunnistada edukaks Silberauto Eesti AS-i pakkumus.
* Kinnitada riigihanke “Väikelaaduri soetamine kapitalirendi tingimustel” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja SAMI Masinakeskus OÜ ja SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal pakkumus.
* Kinnitada riigihanke “Investeerimislaen 2017” tulemused ja tunnistada edukaks Danske Bank A/S Eesti filiaali esitatud pakkumus.
* Eraldada eelarve reservfondist 1500 eurot Kultuurivarale päikesepealinna ürituste läbiviimiseks ja 500 eurot Eesti Korteriühistute Liidule korteriühistute foorumi korraldamiseks Saaremaal.
* Eraldada 12 000 eurot MTÜ-le Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts projekti MASAPO omaosaluseks.
* Eraldada MTÜ-le Oesel Studium 2000 eurot “Väärikate ülikool Saaremaal” korraldamiseks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)