Sääre looduskaitsealale tugev vastuseis (28)

Sõrve säärele kavandatavale looduskaitsealale on vastuseisu avaldanud nii Torgu vald, kohalik turismiettevõtja kui ka Eesti lohesurfi liit.

PRETSENDITU KEELD:
Spetsiaalse keelu saaksid kevadsuvel vaid lohesurfarid.
Raul Vinni


Avalikul väljapanekul olevale Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirjale saadetud vastuslausetes rõhutakse piirangute ebaproportsionaalsusele ja nende vajalikkuse tõendamatusele. Soovitakse uusi ja täiendavaid uuringuid.

Keskkonnaamet, kes toetub kaitse-eeskirjas mujal Euroopas tehtud lindude uuringutele ja kohapealsele paikvaatlusele, on varem nentinud, et täiendavaid uuringuid teha pole mõtet. Ei olevat võimalik, et need annaksid piirangute kehtestamisele vasturääkiva tulemuse.

Kavandatav kaitseala hõlmaks praktiliselt kogu Sõrve säärt ja sealset lahte, lisaks ka lähedal olevaid laidusid.

Torgu vallavolikogu arutas asja ja vallavanem Tiit Põllu sõnul palutakse looduskaitseala kaitse-eeskirja mitte kehtestada. Volikogu arvates on vaja uurida looduskaitseala täiendavat mõju kalandusele, turismile ja piirkonna sotsiaalmajanduslikule olukorrale. Põllu allkirjastatud arvamuses öeldakse, et lindude arvukus aina kasvab ning just kormoranide arvukuse kasv koos hüljestega mõjub rannakalandusele juba niigi laastavalt. Samuti toonitab Põld, et Torgu valla arengukavas on ühe eesmärgina kirjas turismialase arendustegevuse ja ettevõtluse soodustamine Sõrve säärel ning sealne külastatavus on tõusuteel. Kaitseala kehtestamine seda ei soosi.

Põld tõdeb, et kui oli arengukava kehtestamine, ei esitanud ükski looduskaitsja ega linnuvaatleja mingeid ettepanekuid. Vallavanema sõnul on ka lohesurfile ühese keelu kehtestamine ebaproportsionaalne. Põld märgib, et keskkonnaameti poolt tõestuseks toodud uuringud on võõrkeelsed ja riigikeele nõuet täites tuleks need tõlkida. Samuti toob ta välja, et keskkonnaamet on ise öelnud, et lindude olukord säärel on soodne.

Tiit Põld märgib ka, et looduskaitsjad nimetavad kaitsmise põhjuseks ka esteetilisust, kuid kohalike sõnul lohesurf just suurendab vaadete ilu ja nauditavust. Kaitseala tekkega luuakse vallavanema sõnul põhjendamatu eelis linnuvaatlusele kui ettevõtlusvormile.

Eesti lohesurfi liit saatis samuti oma seisukoha, milles öeldakse, et eelnõu ei kohtle lohesurfareid teiste veel liikujatega võrdselt ning keelamine lähtub uuringutest, mis ei ole Eesti oludes kohaldatavad ja usaldusväärsed. Uuringud tuginevad oletustele ja kohapealseid uuringuid tehtud ei ole. Keskkonnaamet ei ole eeskirja koostamisel vaevunud ennast kurssi viima lohesurfi eripäradega ning eelnõus esitatakse mittepädevaid andmeid. Kui ameti hinnangul mõjub lohesurf lindudele häirivalt, siis ühtegi uuringut, mis seda tõestaks, kohapeal tehtud ei ole. Samuti on lohesurfi liit esitanud vastuväited, et esitletud välismaistes uuringutes on toodud valeandmeid.

Vastuväite esitas ka Sõrve külastuskeskuse esindaja, kelle sõnul hakkavad kehtestatavad piirangud takistama majandustegevust.

Loo autori hobiks on lohesurf

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 553 korda, sh täna 1)