Tasuta nõu võlanõustajalt, psühholoogilt, tugiisikult

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Projekti sihtrühm on toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15-aastastest kuni pensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest.

Euroopa Sotsiaalfondi finantseeritav projekt “Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele” on osa programmist “Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed”.

Projektiga liitumiseks tuleb abivajaval inimesel esmalt kohtuda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja koordinaatoriga. Vestluse käigus selgub, milliseid nõustamisteenuseid inimene paremaks toimetulekuks vajab.

Nõustamisteenused, mis on projekti raames inimesele tasuta, on psühholoogiline nõustamine (individuaalne ja perenõustamine), võlanõustamine ja tugiisikuteenus.

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada inimese toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, toetada teda probleemide lahendamisel ning vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Igapäevaelus toimetulekut takistavaid probleeme analüüsitakse ja leitakse neile lahendused.

Perenõustamine on abiks perele suhete, pereelu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Perenõustamisest on abi ka peres toimunud muutustega toimetulekul ja vajalike ühiste ressursside leidmisel.

Võlanõustamisest võib tuge olla inimestele, kellel on juba tekkinud või tekkimas probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest võlakohustuste kaardistamisel, majapidamiseelarve korrastamisel, võlanõuete õiguspärasuse hindamisel ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus võlgnevusi vältima.

Tugiisikuteenuse sisuks on inimese abistamine juhendamise ja täiendavate jõuvarude otsimisega, et aidata tal paremini hakkama saada näiteks raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas, laste kasvatamisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel ja ametiasutuste külastamisel jne.

Kui teil on huvi nõustamise vastu, võtke ühendust oma valla/linna sotsiaaltöötajaga. Täiendavat infot projekti kohta saab sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.

Daisi Tatar,
SKA piirkondlik koordinaator Saaremaal
tel 57 833 628
daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 90 korda, sh täna 1)