Vald otsib kolemajade vastu abi riigikontrollist (5)

Lääne-Saare vald esitas riigikontrollile selgitustaotluse, kas ehitiste kasutusjärgse ohutuse järelevalve on kohaliku omavalitsuse või tehnilise järelevalve ameti (TJA) ülesanne.

Vallavalitsuse hinnangul on Keskrannas asuva Rannahoone ja Astes asuva Metsa tn 5 kinnistu lagunevad hooned kohaliku omavalitsuse pädevusest väljas. Ehitistega seotud ohtu ei ole võimalik kõrvaldada üksnes ligipääsu takistamisega, mistõttu esitas vald ehitusseadusele tuginedes mullu oktoobris TJA-le palve alustada nimetatud objektide suhtes riikliku järelevalve menetlust.

Vallavalitsus viitab ka riigikontrolli 2016. aasta aruandele “Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades”, mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesanne jooksvalt kontrollida ehitiste nõuetele vastavust ja korrashoidu ning reageerida esmase ohu korral. Kuid kui ehitis ja/või selle kasutamine võib osutuda ohtlikuks või kui kasutusest väljas olev ehitis kujutab endast suuremat ohtu ja üksnes korrashoiutöödega ei ole võimalik ohu kõrvaldamist tagada, on riikliku järelevalve pädevus TJA-l.

Detsembris teatas amet aga, et kõnealuste ehitiste edasine käekäik (lammutada, korrastada) on kohaliku omavalitsuse pädevus, kuna olemuselt on tegu mingi lokaalse piirkonna ruumilise planeerimise ning arendamise ja heakorrastamise küsimusega. Esmaseid ohutuse meetmeid peab rakendama kohalik omavalitsus ning amet järelevalvemenetlust ei algata.

Vallavalitsus ameti seisukohaga ei nõustu, viidates ehitusseaduse sätetele, mille kohaselt peaks tõsisemate juhtumite puhul, kui küsimus ei ole üksnes esmaste ohutusmeetmete rakendamises, vaid olukorra lahendamises (s.o lammutamises või kordategemises), olema järelevalvepädevus siiski TJA-l.

Kujunenud eriarvamuste tõttu soovib vald riigikontrolli seisukohta, kes peaks ikkagi Rannahoone ja Metsa tn 5 kinnistu ohutuse tagamisel olema õige menetleja.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 889 korda, sh täna 1)