8 talunikku peab toetuse tagastama

Kui nii mõnigi noor maaettevõtja on saanud noortaluniku toetuse abil tuule tiibadesse, siis leidub ka neid, kes on jätnud kohustuse täitmata ja peavad toetuse tagasi maksma.PRIA maksis perioodil 2007–2013 noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetust (MAK-i meede 1.2) kokku 79 kliendile, kes olid märkinud oma tegutsemiskohaks Saare maakonna. Kokku maksti neile noortaluniku toetust summas 3 098 447 eurot. PRIA eelarve- ja analüüsiosakonna andmetel on seitsmel noortaluniku toetust saanud Saaremaa kliendil 31. märtsi seisuga võlgu üleval kokku

299 108 eurot. Meetme 1.2 toetust on tagasi nõutud 9-lt Saaremaa kliendilt, neist kaks on võlad tasunud.

“Teisisõnu üks toetusesaaja maksab toetuse ise tagasi, kaheksalt nõutakse,” ütles PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik. Eestis kokku maksti eelmisel eelarveperioodil noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetust 846 kliendile kogusummas 32 918 254 eurot.

31. märtsi seisuga on üle Eesti toetust tagasi nõutud 66 kliendilt summas 2 357 421 eurot (summa hulgas on juurdearvutatud intressid/viivised), millest on laekunud 829 577 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 981 korda, sh täna 1)