Meie koolivõrk saab olla veel parem (13)

“Kuressaare linnavalitsus esitas volikogule kaks olulist eelnõu, mis puudutavad Kuressaare koolivõrgu võimalikke muudatusi. Linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimehena tunnen ma kohustust neid äärmiselt olulisi teemasid veel kord tutvustada,” kirjutab Madis Kallas.

Sisuliselt ei möödu päevagi, kus Kuressaare linnavalitsuse või otse minu poole ei pöörduks mõni lapsevanem või õpetaja murega meie koolide pärast. Loomulikult ei saa kõiki neid pöördumisi üldistada, aga suurem osa neist on seotud koolide ruumipuuduse ja mitterahuldavate tingimustega.

Lapsevanemad soovivad oma lapsi Kuressaare koolidesse panna ja see on toonud kaasa olukorra, kus kõigis koolides on tekkinud väga suur ruumikitsikus. Sellest omakorda on hakanud välja kasvama paljud probleemid, alustades koolikiusamisest, lõpetades liigse müra ja pikkade söökla järjekordadega. Arvatavasti saavad kõik aru, et midagi on vaja muuta, sest selline olukord võib hakata pärssima ka laste õppeedukust.

Kaks valikut

Valikuid on selles osas kaks: kas Kuressaare linn ja edaspidi Saaremaa vald võtaks oma eelarvest kasutusele senisest veel suurema osa, et leida 21. sajandisse sobivad lahendused, või võtta koolivõrgu parendamiseks vastu riigi pakkumine. Riigi pakkumise tingimus on, et Kuressaarde tuleb rajada riigigümnaasium ja linna ühtegi teist gümnaasiumi peale riigigümnaasiumi ja täiskasvanute gümnaasiumi jääda ei saa. Rohkem valikuid meil praegu ei ole, kui me just ei peida pead liiva alla, öeldes, et kõik on parimas korras. Viimasega ma kohe kindlasti ei nõustu ja selleks annavad aluse vestlused õpetajate, lapsevanemate ja lastega – kõik ootavad otsuseid ja selgeid lahendusi. Linnavalitsus juhindub põhimõttest, et kõigil kooliastmetel ja koolidel peab olukord minema paremaks.

Valikuid tehes ja volikogule esitatud mudelit välja töötades toimus haridusvaldkonna inimeste osavõtul kümneid koosolekuid, lisaks mitmeid avalikke arutelusid, kus osalesid ka ministeeriumi ja Eesti teiste riigigümnaasiumide juhid. Julgen väita, et kolm aastat, mil oleme riigigümnaasiumi loomist arutanud, on olnud väga vajalik, sest oleme saanud õppida kõigi teiste kogemustest. See omakorda loob eeldused, et Eestis viimasena rajatav riigigümnaasium tuleb parim. Kindlust annab ka sõelale jäänud asukoht Garnisoni tänaval, sest oluline on, et tänapäevane riigigümnaasium asuks Kuressaare kesklinna vahetus läheduses ja krundi suurus oleks koolile piisav. Lisaks on tähtis kooli lähedus bussijaamale, spordihoonele, staadionile ja hostelile.

Pikk arutelude protsess ja erinevate riigigümnaasiumide külastamine on andnud tänaseks piisavalt kindlust teha just selline valik. Lugedes ka erinevaid lapsevanematele suunatud küsitlusi, on heameel tõdeda, et linnavalitsus ja lapsevanemad mõtlevad samas suunas – liikuda tuleb paremate tingimuste poole.

Alati on sisu kõige tähtsam ja olen selles küsimuses kuulanud neid, kes on selle tee juba läbi käinud ja puhta gümnaasiumi head küljed ära näinud. Samas on ka vorm oluline.

Kõigile on oluline teada, et riigigümnaasium tuleb piisavalt suur, et keegi soovijatest ei jääks ukse taha. Samuti on oluline, et lisaks riigigümnaasiumile säilib maakonnas valikuvabadus Orissaare gümnaasiumi, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ja Kuressaare ametikooli näol ning lisaks suurenevad valikuvõimalused tänu erinevatele õppesuundadele ja valikainetele.

Traditsioonilised üritused peavad jääma, säilima peab õpilastele mõeldud hostel ning huvihariduse ja sportimise võimalused peavad olema kooli läheduses kättesaadavad. Need on just need mõtted, mida ka ise toetan ja mille eest olen alati valmis seisma.

Õpetajate küsimus

Minu jaoks on praegu vahest suurim mure see, et kui Kuressaarde tuleb üks kool juurde, siis kuidas õnnestub meil juurde leida õpetajaid. Tõsi, õpilaste arv otseselt ei suurene, aga olen kindel, et praeguse õpetajate arvuga me tulevikus enam läbi ei aja. See kõik on aga vaja lahendada koostöös riigiga.

Praegu oleme olukorras, kus meil on võimalik jätkata nii, nagu on, või võtta Eesti viimase maakonnana vastu riigigümnaasiumi kontseptsioon ja anda sellega ka meie tänastele väärikatele koolidele uus hingamine.

Olgu nende koolimajade, sööklate ja spordisaalidega, kuidas on – kõige tähtsamad on siiski õpilased ja õpetajad ning nemad väärivad rohkem avarust ning paremaid õppimise ja õpetamise tingimusi. Meie koolisüsteemis on muresid ja kõik ei ole sugugi nii hästi, et paremaks minna ei saaks. Seetõttu vajame julgeid ja tulevikku vaatavaid otsuseid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 938 korda, sh täna 1)