MUHU UUDISSED: Kole kange asi

Terit. Ei neh, kas ta põle ikka paerst kange asi! Sii millalgid abrilli kuu alguses tulli ühel Pärandikuoli istumisel jutuks, et oo välja kuulutat Eesti Vabariigi sajanda sünnivoastapääva kingituste konkurss. Neh, et mis kenasid mõttid kuskilkantis kellelgid pähä tuleb, mis võiks koa saavoastasele riigile kinkida.

Ühte kenad mõtet oo sii ju vahete-vahel ennegid mõteldud, aga voata siis akkas asi juba mõttest tegude puole liikuma. Neh, mõte iseenesest olli nõuke, et sõnnakohta, kus eluilmal olli kooliaid ja kus suiti sai köidud aiatüöpäävi tegemas, sõnna piaks uiesti midagid kenamad luoma. Nõuke karge kasun ja lehti täisväätud aa nurk nii kirgu külje alla ikka easte ep sünni. Ja neh, änam-vähäm olli ikka tiada koa, mis asi sie olema piaks.

Eluilmal elas pasturaadi kõrvas endine Pädaste mõisa virtin Silvia Groth, kis sai Muhus kuulsaks sellega, et ta aas äri lõhnaeliga. Sellest sai lõhnaeli omale Muhus uhke nimetuse – roode eli. Ja sellesamma Silvia ja täma kuulsa roode eli määlestuseks tasuks sõnna kena rammusa kõdumulla sisse rajada roosiaid. Sõuke uhkete varikäikude ja roniroosidega ja.

Üks nõuke kena koht, kus soaks muhulased ise ja meite soare külalised koa kenade laudpõhjaga murupinkide pial istu või rooside ja viljapuude vahel rinki kuipida ja rahupärast ilmaelu üle järgi mõtelda. Riakida inimestega ikka kohe silmast silma, mitte paljast nende vade nutitelevonnidega. Soavad endised kuolilapsed sial aidas köia vanu aegu meenutamas ja kis iganes kirku kontserdile satub, võib sial jalga puhata ja kenad lillelõhna nuusuta.

Ja neh, lastele ja vanadele koa, oo sie üks tarbline õppemise koht, et kuidas õunabuid või roosipõesaid piaks arima, et nad kenad seesaksid, ja kuidas lilli ületalve pidada ja muud tarblist koa viel. Neh, muhulaste ilumiel oo ju üleilma tuntud ja kenasid koduaidasid oo palju ja tuleb aga paljast juure.

Keskaa lõppus ollid nõuksed uhked pargid vägagid moodis ja nendel olli siis päris oma nimi kohe –viridarium. Ja just sõukse uhke rooside ja muude lillede ja viljapuudega kena pissikse aa tahakskid nüid kangeste saavoastasele Eestile kinkida.

Sai siis kampas kukutud rojekti kirjutama. Otsa piastis lahti Kristjan Sisa. Loasu Kadri ja Antsu-Matsi Inna ollid nie kõege kangemad asjakaikad. Ja kellele seda juttu sii riagitud sai, nie paljast kiitsid takka. Sai siis sie rojekt nende kangete kiidulauludega seltsis ää soadetud ja mis tulli välja!

Üldse kokku olli laekun 179 ideed ja nende ulgast valiti esteks välja 29, mise ulgast siis lõpetuseks 19 tükki olli nõuksi, misele tääve ravaga või jaopärast raha eraldati. Ja meite, muhulaste, sur uhke viridarium olli nende ulkas! Ja anti ikka just tääve ravaga. Kõik, mis küsitud sai. Nüid lähäb tüöks!

Ja kui mõni kuskil kukalt sügab ja küsib, et kuidas nie muhulased nüid jälle sõukse asjaga akkama said, siis ma oska küll Antsu-Matsi Inna sõnadega vastata: “Koos suudame palju!”

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 265 korda, sh täna 1)