Saaremaal otsitakse tugiisikuid ja võlanõustajaid (1)

Pärnus veidi üle viie aasta tagasi tegutsema hakanud MTÜ Pesapuu kavatseb laieneda ka Saaremaale. Sellega seoses otsivad nad oma meeskonda võlanõustajat, tugiisikut ja psühholoogi.

RÄÄGIME PALGAST KA: Evelyn Eichhorst ütleb, et näiteks tugiisikule saavad nad brutotunnipalgaks pakkuda umbes kolm eurot.
IRINA MÄGi

“Tegelikult oleme Saaremaal juba vaikselt tegutsenud. Praegu pakume siin näiteks võlanõustamis- ja tugiisiku teenust,” ütles sotsiaalteenuseid osutava MTÜ Pesapuu juhatuse liige Evelyn Eichhorst. “Kuna aga nõudmist ja vajadust tundub Saaremaal olevat, siis tekkiski meil plaan oma meeskonda laiendada. Teeme seda lootuses, et ehk õnnestub siin kohapeal leida mõni sobiv inimene, kellele nõustajaamet huvi pakub ja kes tunneb hästi kohalikke olusid.”

Olgu kohe alguses ära öeldud, et kuna MTÜ Pesapuu tegutseb projektide alusel, mida rahastatakse Euroopa Liidu sotsiaalfondidest ja mis on tähtajalised, siis on tähtajalised ka sõlmitavad töölepingud. Praegu sõlmitavad töölepingud lõpevad 2018. aasta novembri lõpus. Samas ei välistanud Evelyn Eichhorst, et kui neil tulevikus õnnestub rahastus saada mõnele uuele projektile, siis pikendatakse ka olemasolevate töötajatega sõlmitud lepinguid.

Kannatlik ja konkreetne

Kirjeldades võlanõustajale esitatavaid nõudmisi, rõhutas Eich­horst eelkõige kannatlikku meelt inimese ärakuulamisel ja tema probleemidesse süvenemisel ning konkreetsust. “Võlanõustaja peaks olema väga kannatlik, kuid samas oma otsustes ka piisavalt konkreetne,” toonitas ta. “Võlgadesse sattunud inimene on ju enamasti suures segaduses. Ta ei oska isegi öelda, kui palju tal võlgu on, kellele ta võlgu on ning kuidas ja miks on need võlgnevused tekkinud.”

Pesapuu juhatuse liige jätkas, et võlanõustaja peamine ülesanne on luua selles segases olukorras kord ja selgus. “Alles seejärel on võimalik koostada koos võlgadesse sattunud inimesega edasine tegevuskava, kuidas keerulisest ja täbarast olukorrast välja tulla ning eluga edasi minna,” selgitas ta.

Võlanõustajaks kandideerijalt nõutakse kõrgharidust. “Mis valdkonnas see kõrgharidus on omandatud, pole oluline,” täpsustas Eichhorst. “Küll on aga vajalik, et sellele ametikohale kandideerija oleks eelnevalt läbinud võlanõustaja koolituse.”

Tugiisiku peamine töö on aidata raskustesse sattunud inimestel igapäevaelus edasi liikuda. “Praktika on näidanud, et tihti ei tea raskesse olukorda ja seetõttu ka meeltesegadusse sattunud inimene, millest alustada ning mida teha, et oma igapäevaelus taas korda luua,“ kirjeldas Eichhorst. „Tugiisik on inimesele nagu igapäevaseks toeks. Ta toetab, jälgib, vajadusel annab nõu ning abistab asjaajamistel.“

Igapäevane abistaja

Veel võib tugiisik inimesele abiks olla riigiasutustega, näiteks töötukassaga suhtlemisel. “Tugiisik aitab tal seal ametnikuga vestelda ja suhelda, et inimene saaks just need sotsiaalteenused, mis võivad tema jaoks antud olukorras olulised olla,” selgitas Eichhorst.

Tugiisikuks kandideerival inimesel peab olema vähemalt üldkeskharidus ja läbitud tugiisiku koolituse olemasolu ja vähemalt üheaastase praktilise töö kogemus toimetulekuraskustes olevate inimestega.

Mis puutub pakutavasse töötasusse, siis on töötukassa veebilehel olevas kuulutuses öeldud, et see sõlmitakse kokkuleppel töövõtjaga. Evelyn Eichhorst ütles aga, et näiteks tugiisikule saavad nad brutotunnipalgaks pakkuda umbes kolm eurot.

“Kuid siinjuures tuleks veel arvesse võtta, et tegemist on tööga, mida täistööajaga ei tee,” täpsustas ta. “Näiteks pole võimalik, et tugiisik või psühholoog teeb oma nõustamistööd 40 tundi nädalas. Kõik sõltub ikkagi sellest, kui palju sul parajasti kliente on, ja selle alusel toimub lõppkokkuvõttes ka töötasu arvestamine.”


MTÜ Pesapuu

Ettevõte alustas 2011. aasta lõpus Pärnus. Selle tegevuse peamine eesmärk on toetada raskustesse sattunud inimesi nende toimetuleku taastamisel ja aidata neil naasta tööjõuturule. “Ma ei nimetaks meie ettevõtet heategevusasutuseks, pigem oleme ikkagi nõustamisasutus,” märkis Pesapuu juhatuse liige Evelyn Eichhorst. “Üritame inimestele nende eluraskuste lahendamisel igati nõu ja jõuga abiks olla.”

Viie tegevusaasta jooksul on ettevõte aidanud tööturule naasta sadadel inimestel. “Ainuüksi Pärnumaal läks möödunud aastal meie MTÜ toel tööle tagasi 38 inimest,” ütles Eichhorst.

Kui alguses piirdus MTÜ tegevus vaid Pärnu linna ja Pänumaaga, siis nüüd on ettevõttel kavas laieneda ka Saaremaale ja Viljandimaale.

Lõppeva nädala alguse seisuga oli Pesapuule Saaremaalt laekunud juba kaks avaldust võlanõustaja ja kaks avaldust tugiisiku ametikohale. Psühholoogi ametikohale pole avaldusi veel esitatud. Konkurss nimetatud ametikohtadele kestab septembri lõpuni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 684 korda, sh täna 1)