Seppasid palju, Ivanove vähe. Oolusid kõige tihedamalt (1)

Iga 70. inimene Saare maakonnas kannab perekonnanime Sepp. Ja kui kohtad ükskõik kus maailma otsas Oolu- või Singi-nimelist inimest, on suure tõenäosusega tegu saarlase või vähemalt Saaremaa juurtega inimesega.

Igasugune info nimede kohta on ütlemata populaarne. Mõni aeg tagasi avaldas statistikaamet perekonnanimede kohta käiva info, nagu seda varem oli tehtud eesnimede kohta.

Saare maakonna andmed ei olnud laias laastus üllatavad. Perekonnanime Sepp populaarsus oli ette aimatav. 143 Sepaga 10 000 elaniku kohta on Saare maakond Eestis kindlalt esirinnas ja samas on tegu ka Eesti mastaabis populaarse nimega – koguarvestuses neljandal kohal ja eestipärastest nimedest kolmas. Saare maakonnale järgneb nime esinemissagedusega Viljandimaa, kus Seppasid on siiski neli korda vähem. Sarnase suhtarvuga järgnevad ka teised maakonnad.

Sepa nime päritolu ei ole väga keeruline. Sepp oli varasematel aegadel kogukonnas üks tähtsamaid ameteid ning neid leidus igas linnas ja külas. Mitmeid. Pole siis ime, kui nimede panemisel sai mees nime ameti järgi, mida ta pidas. Tänapäevalgi on selliseid näiteid. Mõned head aastad tagasi kirjutas Saarte Hääl persooniloo lossihoovis Saaremaa Seppade sepikojas töötavast sepast Siim Eskost. Mees märkis siis, et tema perekonnanime paljud ei teagi. Tunnevad teda kui Sepa Siimu ja arvataksegi, et tema perenimi on Sepp.

Saaremaa Sepa-nimelistel on mandril ka juhtunud, et inimesed eeldavad, et kui Saaremaa on saar, on see üks väike koht, kus kõik üksteist tunnevad. Arvatakse ka, et kõik ühenimelised on paratamatult sugulased. Seppade puhul see kindlasti nii ei ole, ning sadadest Sepa-nimelistest kõik ilmselgelt üksteist ei tunne ka.

Üks 487-st Saare maakonna Sepast, Lembit Sepp ütleb, et tema kodukandis Pöide-mail olid Sepad pigem lühikest kasvu mehed. Kas tegu on miskite geenidega, ta arvata ei oska. Lembitu sõnul on talle silma hakanud, et lisaks Pöide kandile on Seppasid ka Lääne-Saaremaal. Tõde on vahest see, et Sepad on tänapäeval levinud ikkagi üle kogu saare.

Toomas Sepp

Saaremaa ralli korraldamisega seotud Toomas Sepp ütleb, et ega sugulust keegi väga otsima hakka. “Enamasti ikka teatakse, kes kelle sugulane on,” arvab ta. Temal on aga nõnda juhtunud, et ka tema eesnimi on Saare maakonnas populaarsuselt teine ning Toomas Seppasid on maakonnas veel mitmeid. See Seppade perekond, kuhu Toomas kuulub, annab maakonnas ka üsna korraliku osa selle nime kandjatest. Lehemehe palvel loeb Toomas kiiruga kokku, et nende lähiringis on oma paarkümmend Sepa nime kandjat.

Saarte Hääl palus statistikaametil teha ka veidi teistsugust andmeuuringut kui lihtsalt nimede populaarsus. Meid huvitas, millised on just Saare maakonnas populaarsemad nimed ehk siis milliste perekonnanimede kandjad on koondunud siia.

Teisalt tahtsime teada, milliseid haruldasi ja omapäraseid perekonnanimesid esineb just Saaremaal. Ka selliseid, mille kandjaid on näiteks kaks või kolm.

Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Sõstra võttis Saarte Häälele omalaadset tabelit koostades aluseks kaks tingimust. Esiteks peab Eestis elama vähemalt 100 sama nimega inimest ning teiseks peab nendest 30% elama Saare maakonnas. Selliseid nimesid leidus kokku 27.

Kõige rohkem Saaremaale kontsentreerunud nimeks kujunes perekonnanimi Ool. Eestis on Oolusid 133 ja Saare maakonnas 73. Seega elab 54,9% Oolu-nimelistest Saare maakonnas. Eesti mastaabis on Ool levikult meeste puhul 1600-ndal ja naiste puhul 1479. kohal. Seega mitte just kõige popim nimi. Ülejäänud protsendid jagunevad Rapla, Viljandi, Ida-Viru, Harju ja Valga maakonna vahel. Teistes maakondades statistikaameti andmeil Oolu-nimelisi ei ela.

Marko Ool

Saarlane Marko Ool elab küll Tallinnas, kuid tunnistab, et mittesaarlastest Oolusid ta kuskil poolkogemata kohanud pole. Oma peres kolme pisikest Oolu kasvatav mees teab vaid Saaremaa päritoluga Oolusid. Huvitaval kombel käis Marko ühe Ooluga isegi samas klassis.

Kust tema nimi pärit on, ta öelda ei oska. Seda ei õnnestunud välja uurida ka Saarte Häälel. Eesti onomastika (nimeteadus) andmebaasi järgi on Mustjala ja Karja kihelkonnas mõnel puhul algne nimekuju olnud Ohl. Samas on teada, et Lõuna-Eestis on nimi Ool tulnud sõnast “hool”.

Lisaks Oolule on veel neli antud kriteeriumidele vastavat nime, mille esinemissagedus on Saare maakonnas üle 50 protsendi. Singi-nimelisi on Eestis 109 ja 52,3% neist elab Saare maakonnas. Nime Nelis puhul on samad näitajad 118 ja 50,8%. Ligi-nimelisi elab Eestis 133, neist 50,4% meie maakonnas.

Jürgen Ligi

Saaremaa juurtega Ligidest on üks tuntumaid mitmekordne minister ja praegune riigikogu liige Jürgen Ligi. Saarte Häälele nendib ta, et kipub ikka iga samanimelist inimest oma sugulaseks pidama. “Põhja-Saaremaa liinis pole see tegelikult tõestust leidnud,” märgib mandril sündinud Jürgen Ligi, kelle isa oli pärit Orissaare kandist Suur-Rahula külast. Jürgen Ligi meenutab isa Herberti huvitavat teadmist, et Ligide nimi pärineb Hiiumaalt Käina vallast Ligema külast. Saaremaale jõudis see nimi veelgi suurema kaarega. Nimelt Hiiumaalt Muhusse Aljava külla Mihkli talusse ning sealt hakkas see nimi Saaremaale tulema. “Muhu ja Aljavaga on end sugulasena seostanud päris paljud, kes Ligi nime enam ei kanna, üle mitme põlvkonna,” räägib Ligi, et teab oma juurikaid küll.

Vahemärkusena või lihtsalt huvitava faktina võib lisada, et Suure-Rahula külas elas ka näiteks Hiiumaalt tulnud Ella-nimeline perekond. Sarnaselt Ligi nimega on ka selle nime esinemissagedus nüüd juba suurim just Saaremaal. Küll väiksemas mastaabis. Eestis kannab seda nime vaid 34 inimest. Nendest julgelt üle poole elab Saare maakonnas. Samas Hiiumaal perekonnanimede Ligi ja Ella rohke esinemise kohta statistikaameti avalikus andmebaasis märget ei ole.

Kui teha statistikaga selline lüke, et otsida maakonnas enamlevinud ja Saaremaale kontsentreerunud perekonnanimede ristumiskohta, siis saab sõrme panna nime Lember juurde. Maakonnas on neid 269, mis teeb 35,8% kogu Eesti Lembritest. See nimi on ka ülekaalukalt Saare maakonna eripära. Kui Saare maakonnas on 10 000 elaniku kohta 79 Lembri-nimelist, siis teist kohta omavas Rapla maakonnas vaid 5.

Kaja Sõstra statistikaametist tõi välja ka 100 inimese piirist allapoole jäävaid ja isegi üsna haruldasi nimesid, mille kandjatest suur osa või terve pere elabki Saaremaal.

Suuremad pered on Eldemeeled (20 inimest) ja Penjorad (16 inimest).

Lisaks tõi ta välja huvitavaid nimesid, mille kandjaid on vähemalt 20 ja neist vähemalt 80% elab Saaremaal: Himmist, Hoogand, Kakkum, Kruusik, Läets, Näälik, Prostang, Treirat, Virveste, Õue.
Märkusena tuleb lisada, et kõik nimed on seisuga 1.01.2017 ja nende kandjate tegelik elukoht ei pruugi kokku langeda registreeritud elukohaga.

Kogu nimede maagia lõpetuseks võib märkida, et Saaremaa paistab silma ka Eestis enimlevinud nime puhul. Nimelt sellega, et seda Saaremaal eriti ei esine. Eestis rekordnimena registreeritud Ivanove on Saaremaal vaid neli 10 000 elaniku kohta. Sellega oleme me Eestis eelviimasel kohal. Meist väiksem on Ivanovide sagedus vaid Hiiumaal. Seevastu Ida-Virumaal on kogunisti 62 Ivanovi 10 000 elaniku kohta. Ikkagi vähem kui meil Seppasid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 832 korda, sh täna 1)