Sajandi keskpaigaks on Eestis ligi 40 000 lüpsilehma rohkem

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ koostamisel olev uurimistöö prognoosib poolsajandiks veiste ja lammaste arvu märgatavat kasvu.

Uuring, mis käsitleb põllumajandussektori saasteainete metoodika arendamise ja prognoosarvutust, pakub välja, et 2050. aastal on Eestis 342 000 veist 2015. aasta 256 000 asemel. Piimaveiste arv tõuseb sajandi keskpaigaks 91 000 lehmalt 129 000 lehmani.

Märgatavalt rohkem peaks 2050. aastaks olema Eestis ka lambaid. Prognoosi kohaselt tõuseb lammaste arv siinmail 82 000 lambalt 152 000 lambani. Kodulindude arv on ennustuse kohaselt sama suur ka sajandi keskpaigas, sigu on aga 357 000 ehk umbes 50 000 jagu rohkem kui praegu. Hobuseid peaks 2050. aastal olema 10 500 ehk 4000 võrra rohkem kui praegu.

Poolelioleva uurimuse olulisus seisneb eelkõige NH3 heitkoguste hindamise metoodika ja ajalooliste andmete täpsustamises ning tulevikustsenaariumide koostamises, et hinnata, kas ja kuidas Eesti suudaks täita 2020. ja 2030. a seatud riiklike NH3 eesmärkide saavutamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 169 korda, sh täna 1)