MUHU UUDISSED: Muhus oo palju lapsi (1)

Sina kallis aeg, kus oo ikka muhulasi! Neh, millal viimati olli nõuke olukord et Liiva kuolis õppis änam kut sada last? Aga nüid oo nõuke aeg tagasi tuln. Esimesse lassi tulli ühekorraga kohe kakskümmend massakat! Ja kolmandase lassi tulli koa viel kolm tükki juure. Ikka puru vägev asi! Neh ja ikka edu ja pitka mielt ja kannatust õpetajatele ja mudud lastele omale koa. Ja neh, sie kena kirju rahvariiderivi, mis iga sügise sial kuolimajas rinki saalib, oo ikka uhke voadata küll.

Pärandikuolis läks koa esimene päe täävega asja ette. Talli varemed said kenaste puhtaks. Nüid võib sial sihes näituseks õhtasel aal kinu voadata, kui just ep saja. Ja kindlaste muudkid põnevad tiha. Ja tuleva laupa suab uurima tulla, mis kõik oo pasturaadi köögi seena sihes. Ja sial võib vägagid uvitavaid asju olla. Köögi lae vahelt tulli näituseks välja üks muistne pialt kummiga pätt. Neh, sõuke kut vanasti võimlemistundis jalgas olli ja ikka kuolis koa. Siis sai viel mõteldud, et eluilmal ollid riided ja jalavarjud soamine. Ja juu ikka mõne ema ing vahest täis koa olli, kui laps kuolis päti ää kaotas. Tia kas mõni sai selle päti pärast koa kottu atutääve. Igatahes põle sii lapsel üht süid oln. Nie pidid ikka rotid olema, kis selle sõnna vädasid, või siis kodukäijad. Nõnna et lapsed, tulge aga laupa jälle ja võtke omad emad ja isad koa ikka seltsi.

Muuseumist antasse tiada, et “Ennenuti” näitus oo tuleva voasta lõpuni ülal. Nõnna et kis põle näin või tahab aga viel uudista, siis aega oo moa ja ilm. Ei sial oo uhked asjad välja pantud. Mõnda kohe vahi ja mõtle, et neh, sest põle kümmet voastatkid, kut ma ise nõuksest pios oidsi ja nüid ep tule änam mielegid, et sõuke asi oo oldse olemas olngiid.

Ja laupa õhta, ma tuleta nüid uieste miele, oodetse kõiki tükkis väena silla piale. Ikka jälle seda piknikku pidama. Ikka oma moonakott seltsi ja kellu kuieks sõnna. Neh, ja poole kahessast soab kuulata kui Kuldsed Lehtrid pasunaid puhuvad. Kui tuul oo liiga vali või vihma sore kaela sajab, siis vist jääb ikka ää. Aga piab sie siis nüid kohe nii ullusti olema.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 209 korda, sh täna 1)