Teemat tuleks käsitleda sisuliselt

Leisi vallavanema Ludvik Mõtlepa kommentaar 16. septembri Saarte Hääles ilmunud kirjutisele “Poliitgümnastika Leisi valla moodi”.

Leisi vallavalitsus ja volikogu teeb pidevalt, kogu oma eksisteerimise aja jooksul, otsuseid ja lahendab vallaelanike esitatud taotlusi ja avaldusi. Alati on need kas erahuvid või avalikud huvid.

Ka volikogu endised või praegused liikmed on valla kodanikud, kes peavad oma eraelulisi toimingud korraldama. On pahatahtlik ja vaenu õhutav, kui teemat käsitletakse mitte sisulise külje pealt (erahuvi versus avalik huvi) vaid pööratakse teema n-ö poliitiliseks ehk valla aktiivsete elanike vastu.

Nimetatud Tomba kruusakarjäär oli pikki aastakümneid kohalike teede parandamiseks vajaliku kruusa kaevandamise koht. 2015. aastal ammendas karjäär oma varud, 2016. aastal heakorrastas vald mäetööstuse maa vastavalt kehtivale korrastusprojektile. Sellega muudeti endine kaevandusmaastik ohutumaks ja nõuetele vastavaks ning jäetakse edasise looduse kujundamiseks. On loomulik, et ühe protsessi lõppemisega tekivad uued võimalused ja soovid sellega edasi toimetada.

Teame, et selle karjääri veeala kasutasid lähiümbruse elanikud ja lapsed suplemiseks. Kuid olgu öeldud, et see tegevus oli ametlikult keelatud ja igaühe enda vastutusel. Nüüd, kui kaevandamine on lõppenud, saab otsustada, kas muuta tehisjärv avalikuks puhke­alaks või anda selle kaunistamine/kujundamine piirnevate kinnistute õiguseks. Viimase lahenduse puhul on eelnõus ette nähtud tingimused avaliku huvi kaitsmiseks ja supluskoha edasiseks kasutamiseks.

Selleks oligi reedel kokku kutsutud arutelu kinnistute omanike ja avaliku huvi esindajate vahel. Järgnevalt peab volikogu langetama otsuse, kuidas edasi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 380 korda, sh täna 1)