MUHU UUDISSED: Ukkas oo sie ilmasiadus!

Just nõnna ütleb muhulane, kui mõni asi oo ta mielest raisast või puhtapuru valeste. Ma ütle jälle, mis tõsi – ilma siadus oo puru ukkas. Just neh ilma siadus, mitte paljast ilmasiadus!

Änam ep sua mittemärki aru, mis aegus ja mis asja sialt taevast kahutes alla tuleb. Neh noh, kui oktoobrikuus vihma sajab, no inä asja. Ühna igapäine nähtus sügi­sesel aal. Aga voata kui kõue­ilma sedaaegu tieb, siis küll aa silmad suureks pähä ja voata ja kuula, et ons ikka õige asi.

Aga just nõuke imeasi mineva laupa õhta juhtus. Siis sai mõteldud, et sui masu põle õiged kõueilma olngid. Aga jüripääva paiku, siis olli koa üks sõuke müristamise kord, et lumi olli just maha sadan ja äkist kukkus Taevatuaet ülal taplema. Äi põle siadust änam! Aga olga ete selle ilmaga mesmuodi tahes. Elu köib ikka oma rada pidi eetsi.

Tulevast neljabest, neh ühessateistmendast alates, suab Liival õppe kivisaidu tegema. Muhu Pärandikool piab terve nädalipäävad, kahekümne kuiendani välja, sial nõuksi koolitusi. Iga päe kellu kümnest kaheni. Igaküla Antsu-Matsi Inna kääst suab küsida, et mis sial tihasse ja kuidas suaks kampa akata. Taa nummer oo 51 909 290.

Ja 19. ja 26. oktoobril suab Hellamoa külakeskuses õppe muhu siilikuid koa kuduma. Õhta vidusel, kellu viiest kahessani. Ja Tiina kääst soab asja kohta täpsemasti uurida, kui taale elista 51 63 773. Niipalju ma oska ütelda, et Muhu-Hellamaa moanaesteseltsil oo ammu nõuke mõte, et piaks tegema omale rahvariide lainutuse kohja. Neh, et nie, kellel omal põle, nie suaksid sialt omale lainu piale. Ja sõukse rojekti naad valmis kirjutasid ja said sellele rahad koa. Ja nüid akatse siis selle jäuks siilikuid kuduma, et nie sõnna lainutusse anda.

Lasteaa uie aa ehitamiseks suab raha anneta 15. oktoobrini. Liiva poodis oo karp väljas, kus sisse suab raha pista ja kontu piale suab kua kanda, kis tahab. EE251010031635009228 Pille Tamm. Viieteistmendast lüiasse arved lukki ja siis tahetse ehitamisega pihta akata. Lasteaal oo tuleva vuasta viieskümnes juubel ja oo ju kole kena, kui seks aaks oo uus aid majal ümber. Ja siikohtas viel suur aitüma nendele lapsevanematele, kis kole easte tiadsid, et lasteaa ülalpidamine oo küll valla kohustus, aga kis arvasid, et naad ikkagid tahtvad algata ühe kena korjanduse, et lasteaale juubelikingitus tiha. Maap oska muud ütelda, kut et mõne inimese süda oo suurem kut teestel ja nie kis oma rahapiskust sõnna aa sisse koa sorsu pistvad, nie oo ikka kohe irmus suure südamega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 152 korda, sh täna 1)