Aste tulemõrvar jäi nõutud valurahast ilma (8)

Kahe inimese mõrva ja muude kuritegude eest kokku 12 aastaks vangi pandud saarlane Gevin Kütt kaebas Kuressaare arestimaja kehvade elutingimuste üle ja nõudis 6680 eurot.

NÕUE POLITSEILE: Sellal kui Kütt nõudis politseilt 6600 eurot, esitasid tulekahjus kannatanud talle kohtu kaudu mitmeid kordi suuremad kahjunõuded.
Irina Mägi


Kütt põhjendas veebruari alguses politseile esitatud rahanõuet sellega, et Kuressaare arestimajas veedetud 167 päeva jooksul ei võimaldatud talle värskes õhus jalutamist ega antud kolm korda päevas süüa. Politsei keeldus hüvitise maksmisest ja Viru vanglas karistust kandev mees kaebas politsei kohtusse, nõudes sama summa tasumist.

Küti väitel rikuti Kuressaare arestimajas tema seadusest tulenevat õigust viibida vähemalt üks tund päevas värskes ja vabas õhus ning toitlustati kolme toidukorra asemel kaks korda päevas.
Seejuures ei pidanud ta arestimajas pakutud saiaviilu tassi teega kehtestatud normidele vastavaks hommikusöögiks. Samuti märkis ta ära pideva kaameraga jälgimise ning väitis, et nimetatud inimsusevastased teod tekitasid talle inimkatsetele allutamise tunde, põhjustasid hingelisi piinu, kannatusi, ebameeldivusi ja alandasid inimväärikust.

Politsei väitis vastu, et mees ei tahtnudki jalutada ja et toitlustamine kaks korda päevas on mõistlik.

Tartu halduskohus leidis, et arestimaja kamber peabki tagama arestandi pideva visuaalse või elektroonilise jälgimise. Jalutamise koha pealt leidis kohus, et kuigi Kuressaare arestimajas puudub jalutushoov, on seal siiski jalutuskamber. Sestap polnud kohtul põhjust käsitleda arestimaja tingimusi kaebaja õiguste rikkumisena.

Kohus nõudis välja ka Küti terviseandmed, sest mees väitis, et tal on kehva toitlustamise tagajärjel tekkinud tervisehäireid. Viru vanglast väljaantud tervisekaardi andmeil vastavaid häireid ei esinenud.

Kohus leidis, et asjaolud, et kaebajal polnud võimalust viibida värskes õhus väljaspool arestimaja ruume ja tal tuli leppida üksnes selleks kohaldatud jalutusruumis olemisega ning et hommikusöögiks ettenähtud leib või sai anti kätte juba eelmisel päeval, võis talle küll tekitada ebamugavusi, pahameelt ja muid vaimseid üleelamisi. “Kuid kindlasti ei saaks olla tegemist sellise intensiivsusega rikkumisega, mis võiks õigustada rahalise hüvitise määramist seoses tema väärikuse alandamisega,” märkis kohus.

Gevin Kütt kaebas halduskohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse, kuid et ta jättis tasumata 65-eurose riigilõivu, tagastati apellatsioonkaebus talle oktoobrikuus.


Majale tuli otsa ja metsa magama

Kuressaare kohus karistas 24-aastast Gevin Kütti mõrvasüüdistuse alusel selle eest, et ta 2015. aasta juuli algul pani Astes kortermaja trepikojas põlema krõpsupaki ja viskas selle 2. korrusele viiva puidust trepi alla. Tulekahju põhjustamisega tekitas Kütt ohu öisel ajal korterelamus viibinud 19 inimese, sh alaealiste laste ja invaliidsuspensionäride elule ja tervisele.

Hoone süütamisega põhjustas Kütt korterelamu korteris voodis maganud 63- ja 55-aastase inimese surma ja kahe inimese tervisekahjustuse vingumürgituse tagajärjel. Samuti tekkis suur varaline kahju, kuna 8-korteriline elamu suures osas hävis tulekahjus.

Purjus Gevin Kütt oli oma joomakaaslastega riidu läinud. Enne elamus tulekahju põhjustamist süütas Kütt maja juures seisnud jalgratta ja mopeedi ning lõi teda takistanud meest. Seejärel püüdis ta teise korruse korterisse sisse pääseda, kuid kuna ust ei avatud, siis kavatses ta hoonest lahkuda. Maja koridorist leidis ta krõpsupaki juhuslikult. Ta süütas selle välgumihkli abil ja viskas hõõguva krõpsupaki trepi all olevate kergestisüttivate asjade hulka. Ise läks metsa, kus magas hommikuni. Tulekahjust kuulis ta alles hommikul.

Allikas: süüdistusakt

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 3 492 korda, sh täna 1)