MUHU UUDISSED: Vaiksed olemist ullu tuulega

Ei neh, eks ta ühekorra pidi ikka külmaks püörma koa ja talveks minema. Aga kui nüid mõtelda, et pühabe olli taliarjapäe ja seks aaks oln ennevanasti ikka pool talvet seljataga, siis mis ta põle ikka nõuke lugu, et sie tali just kohe otsas jälle oogid. Suame nähe. Ja karu pidada koa taliarjapääva aegus teist külge püörma. Tia kas oo ennast ikka üldse küliti vissangid seevoasta? Äkist tutib siiamoani rinki?

Aga sie kole kotipime aeg oo nii kut nii ümber ja tehku ete sie va Taevatuaet just mis tahes. Elu köib ikka änamaste tubasid kaudu ja kis oo ikka arjun õuet kaudu koa kuipima, ega seda eb oja ega kiela nüid ükskid ilm ikka mitte. Tahetse, siis minnasse ikkagid. Sadagu taevast kasvõi pissiksi poissa või pussnuge. Tuleb paljast midad rohkem ümber kinnarde ja üle abude aada. Vahet ju põle, mõuke sie ilm just õues oo.

Aga äkist nie viimse aa ilmad oogid selletaudi nii irmus aled, et inimesel oo taris ühtevalu ilma kohe tooduta. Katsuks korra omad lõuad kindi pidada, ähk tuleks õiged suid ja õiged talved tagasi. Kui katsuks korra. Äkist oo tolku?

Aga elu läheb tassakeste ietsi. Või neh, mis tassakeste. Nie, kis kippuvad arvama, et Muhus talve makatse, nie oo küll puru eksin. Änam põle üldse võemalikkiid kõiki kohti läbi köia. Jaanuarikuus koa mitte. Sest sündmused kippuvad olema ühteaegu. Ja Liival näituseks änamaste teene teesepool suurt silda. Ja põle mitte nõnna, et kumbaskid ruum poolest suadik tühi oleks.

Nõnna oo tuleva laupa õhta koa Koostas kange söömaaeg, kus InBoil muusikad tegemas oo, ja Samsaaras tüötuba sellest, kuidas kirjuta luulet.

Koosta söömaaeg akkab pihta kellu seitsmest ja kohtasid soab kindi panna veispuukis või siis kirjuta toomas@koost.ee. Kohe kolme toitu pakutse järjest. Tuleb ikka kohe pitkem istumine ja kindlaste sõuke mõnus ja moekas olemine koa.

Aga sie luuletamise koolitus akkab kellu kahessast ja kis tahab täpsemaste midad tiada soa­ja, siis tuleb uurida Merily kääst numbri pial 58 509 891. Sial Samsaaras oo miskitsugune imelik õhk või aur moo arust. Nõuksed inimesed, kis põle enne eluaegas katsun luuleta, nie kukkuvad koa sial puhas luuletama. Ma ole selle oma silmaga ää näin ja oma kõrvaga ää kuuln.

Neh, kenad vaiksed olemist siis selle ullu tuulega koa ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 74 korda, sh täna 1)