ÜLESKUTSE – Mõtle kaasa: kus võiksid asuda kirjakastid? (1)

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palume kohalike inimeste ja kogukondade abi.

Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.

Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal läbiviidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu vms juures.

Uuring kinnitas Omniva oma statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal. Ühtlasi selgus, et veerand Eesti kirjakastidest on kõrvalistes asukohtades ja neid ei kasutatud kuu aja jooksul kordagi ning pooled Eesti kirjakastidest on vähekasutatavad.

Omniva palub piirkonna elanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 20. veebruarini aadressil info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla/linna ja küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.

Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla/linna ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikule kaugusele.

Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.

Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 193 korda, sh täna 1)