Puudega laste toetusest jäi kasutamata üle 27 000 euro (8)

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks mõeldud toetusest on Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsuste peale jäänud kasutamata kokku 27 293 eurot.

Nii suur on sotsiaalministeeriumi andmeil tasandus- ja toetusfondi toetusest Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsustele laste aitamiseks eraldatud raha eelmiste aastate jääk.

Saaremaa valla lastekaitsenõuniku Monika Sarapuu sõnul on puudega lastele teenusteks mõeldud raha kasutamata jäänud ennekõike seetõttu, et kohapeal napib teenuseosutajaid, kelle juurde lapsed suunata.

“Oleme pakkunud võimalusi kasutada teenuseid mand-ril, kuid paljud lapsevanemad ei soovi seda teha pika vahemaa tõttu, sest laps on teraapiasse jõudes väga väsinud,” ütles Sarapuu. “Kuna riigi eraldatud rahalist toetust saab kasutada vaid teenusteks, mitte perele toetuste maksmiseks ja vajalike abivahendite soetamiseks, siis püüame üha enam kohapeal leida püsivaid teenuseosutajaid,” rääkis Sarapuu.

Uute teenustena pakub Saaremaa vald puudega lastele lähiajal saviteraapiat, täiendavalt füsioteraapiat, suurematele lastele ja nende vanematele psühholoogilist nõustamist ja tuge. Samuti otsib vald lastele hipoteraapia võimalusi.

Tasandus- ja toetusfondilt saadav toetus on mõeldud kuni 17-aastaste raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada puudega lapse pere hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Ministeeriumi andmeil on Saaremaal raske puudega lapsi, kelle osas on otsus tehtud hiljemalt mullu 1. novembril, 182. Sügava puudega lapsi on aga 18. Kui mullu oli Saaremaa valdade lastele riigilt ette nähtud kokku 56 167 eurot toetust, siis tänavu 80 817 eurot.

Kokku on riigi poolt kohalikele omavalitsustele raske ja sügava puudega laste toetamiseks tänavu ette nähtud 3,95 miljonit eurot. “Iga omavalitsus kehtestab ise oma korra, mis tingimustel ja alustel nad neid vahendeid inimeste toetamiseks kasutavad,” ütles sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela Rooso.

Omavalitsus hindab iga lapse puhul abivajadust ja osutab vastavalt sellele ka sotsiaalteenuseid, millele ei ole ette nähtud piirsummat, sest see kujuneb lähtuvalt abivajadusest.

Omavalitsus võib toetust kasutada raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või ka muudeks sotsiaalteenusteks.

“Näiteks võib omavalitsus ise tasuda lapse abivahendi eest nõutava omaosaluse,” rääkis Rooso. Ta lisas, et küsimuste korral võib omavalitsus alati küsida nõu ka sotsiaalministeeriumist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 891 korda, sh täna 1)