Loomakasvatustoetuste taotlemiseks tuleb kasutada e-PRIAt

2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste vastuvõttu. Suurim muudatus varasemaga võrreldes on see, et taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel.

E-PRIAsse saab siseneda PRIA kodulehe www.pria.ee kaudu ja teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemis tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga. ID-kaardil peavad olema kehtivad sertifikaadid ja vaja on PIN-koode. Palume toetustest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID on kehtiv ja kasutatav. Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide ja PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta pakuvad infot veebileht https://www.id.ee/ ning politsei- ja piirivalve­amet www.politsei.ee.

E-PRIAt pole põhjust karta

E-PRIAs esitatud taotluste osakaal jõudis 2017. a nii pindala- kui ka loomatoetuste osas 92 protsendini taotluste üldarvust. E-PRIA kasutamisel on hulk eeliseid paberil taotlemise ees – seal on olemas iga kliendi eelmise aasta taotluse kindlakstehtud andmed, info toetusõiguste kohta, loomade andmed jne. Suurim eelis on aga see, et e-PRIA annab taotluse täitjale märku võimalikest vigadest ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See aitab vältida vigu ja ka taotluste menetlemine on ladusam.

E-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiate meie veebilehel www.pria.ee taotlusvooru materjali hulgast, samuti on abiinfo kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Vajadusel saab abi PRIA otsetoetuste infotelefonil 73 77 679. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad kliente e-PRIA kasutamisel.

Seoses e-PRIAs taotlemisele üleminekuga on samuti oluline, et PRIA kliendiregistris oleks olemas teie kehtiv e-posti aadress. Oma andmeid saate ise kontrollida ja muuta uue e-PRIA teenuses “Kliendi andmed” või võttes ühendust e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee. Abi saab ka registrite osakonna infotelefonil 73 12 311.

Milliseid loomatoetusi saab märtsis taotleda?

Täielik üleminek taotluste vastuvõtule e-PRIAs on ainus suurem muudatus loomakasvatustoetuste taotlemisel. Taotlusi saab esitada 2.–21. märtsil; piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi pärast seda hilinenult ka 16. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse makstavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Muud tingimused ja nõuded loomakasvatustoetuste saamiseks on samasugused nagu 2017. a.

1) Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda loomapidaja, kelle nimel on põllumajandusloomade registri andmetel 2. märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu lehma. Loomi tuleb karjas pidada vähemalt kuni 8. maini. Selle kuupäevani ei tohi karjas olla rohkem kui 400 piimalehma.

2) Ammlehma kasvatamise otsetoetust saab lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. märtsi seisuga vähemalt 8 kuu vanused. Ka neile kehtib pidamisperiood 8. maini ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa asendada.

3) Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes on taotleja nimel registreeritud hiljemalt 2. märtsi seisuga ning on hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta vanused. Taotluses näidatud arvul uttesid peab karjas olema vähemalt 8. maini.

Lisaks eelnevatele on võimalik taotleda veise-, piima- ja ute üleminekutoetusi, mida makstakse toetusõiguste alusel. Toetusõigused on isikupõhised ja neid on võimalik soovi korral teisele isikule üle anda. Andmed kehtivate toetusõiguste kohta 8.01.2018 seisuga on PRIA kodulehel www.pria.ee (vt Loomakasvatus – Oluline). Selgitused toetusõiguste aluste kohta leiab taotlusvooru materjalide juures.

Edukat ja ladusat taotlemist!

E-PRIAle üleminek puudutab ka pindalatoetusi

Kõigi pindala- ja keskkonnameetmete toetustaotluste vastuvõtt toimub käesolevast aastast samuti ainult e-PRIA kaudu. Taotlusvoor kestab 2.–21. maini, seejärel hilinenult kuni 15. juunini.

Märtsi lõpus, pärast loomatoetuste taotlusvooru, viime lisaks ellu olulise muudatuse, mis lihtsustab e-PRIAsse sisenemist ja tõstab ühtlasi turvalisust. Edaspidi ei pea klient enam erinevate teenuste kasutamiseks vanasse ja uude e-keskkonda eraldi sisenema, vaid sisselogimine hakkab toimuma keskselt ühisest nn väravast. Kuna panga paroolikaartide kasutamine ei ole nii turvaline kui kasutaja tuvastamine ID-kaardiga, saab edaspidi e-PRIAsse siseneda ainult ID-kaarti või mobiil-IDd kasutades.

PRIA annab kõigist muudatustest jooksvalt teada. Palun jälgige meie infot PRIA elektroonilises infokirjas, mida on võimalik endale tellida PRIA kodulehelt.

Tekstid koostanud PRIA teabeosakond

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 165 korda, sh täna 1)