Vallaeelarvele üle 200 ettepaneku (5)

Saaremaa valla esimene eelarve sai II lugemiseks hulgaliselt ettepanekuid, millest suurem osa on küll senise eelarve korrastus, kuid leidus ka täiesti uudseid ideid. Vallavalitsus on ettepanekud üle vaadanud ja enamasti neid ka toetanud.

Ühe tähtsama asjana on ära märgitud arvamus, mis ei puudutagi otseselt seda eelarvet. Nimelt on kirjas, et ettepanek tõsta koolijuhtide palka– millest leht on juba varemgi kirjutanud – leidis vallavalitsuse poolt toetust. Summad täpsustatakse ja suunatakse aasta jooksul lisaeelarvesse.

Toetust ei leidnud aga näiteks valimisliidu Saarlane juhi Gert Üprus-Sõnajala ettepanek vähendada Tori sadama ehitamiseks kuluvat rahasummat ja tegeleda selle arvelt Kuressaare Pika tänava sajuvete probleemiga. Samuti ei pidanud opositsioon vajalikuks Kihelkonna kandis asuva Abaja sadama nii mahukat ehitust. Samas leiti, et lisaraha oleks vaja Lümanda keskusehoone lammutamise tarvis. Vallavalitsuse toetust ei leidnud volinik Andres Tinno poolt ettevõtlus- ja majanduskomisjoni kaudu tehtud ettepanek vähendada valla personalikulusid 58% põhitegevuse kuludest.

Toetust ei leidnud teiste hulgas ka Salme osavallakogu liikme Jaanika Jõgi ettepanek eraldada igale Salme põhikooli lapsele 10 eurot kultuurilise harimise eesmärgil tehtava reisi toetuseks. Samuti jäid toetuseta Karja külaplatsile laste mänguväljaku rajamine ja Orissaare poolelioleva mänguväljaku lisaraha taotlus. Vallavalitsus ei pidanud mõistlikuks ka Vaivere–Vätta kergliiklustee pikendamist.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 970 korda, sh täna 1)