Kes otsustab inimese toimetuleku üle? (31)

“Saaremaa valla elanikuna soovisin omavalitsuselt toetust ravimikulude hüvitamiseks, ent leiti, et mu sissetulek on selleks liiga suur,” kirjutab Liigalaskma külas elav pensionär Alje Müürisepp.

Käisin 5. veebruaril Saaremaa vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti juures. Võtsin kaasa oma ravimiretseptid, kuna lootsin, et saan veidi kompensatsiooni. Mul on diagnoositud mitu rasket haigust, ravimid on aga kallid. Kuus kulub mul rohtude peale üle 50 euro, mu pension on aga väike. Pensioni suurus kuus on 340 eurot, üksi elades on sellega ots otsaga kokku tulla väga keeruline. Isegi korstnapühkija kutsumiseks ei jätku raha, rääkimata sellest, et saaks endale midagi lubada.

Vallavalitsusest vastati mulle kirjalikult, et minu taotlust, millega soovisin toetust ravimikulude hüvitamiseks, ei rahuldatud. Põhjenduseks toodi, et minu perekonna (ometi elan üksi!) sissetulek pereliikme kohta pärast eluasemega seotud kulutuste mahaarvamist on suurem kui kahekordne toimetulekupiir, 280 eurot. (2018. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus.)

Ma ei mõista, kust on sotsiaaltööspetsialist võtnud andmed minu koduga seotud kulutuste suuruse ja selle kohta, kui palju mul raha järele jääb?

280 eurot mul pärast kulude mahaarvamist alati küll kätte ei jää, kuna elektri- ja küttekulud on mu kodul suured. Ainuüksi elektrile kulus jaanuaris 21 eurot. Küttekulu kohta mul tšekke valla töötajale esitada ei olnud.

Saaremaa vallavalitsuse töötaja võttis mind puudutava otsuse tegemisel aluseks Kuressaare linnavolikogu 28.09.2017 määruse nr 11 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”. Kas seda otsust saab õigeks ja kehtivaks pidada, kui see on tehtud Kuressaare linnavolikogu ajast pärineva määruse järgi? Kuressaaret omavalitsusena ju enam ei eksisteeri, pealegi on Saaremaa vald ju ühendvald, ühines tosin valda. Miks võeti aluseks just Kuressaare volikogu määrus?

Teiseks soovin teada, kes otsustab inimese toimetuleku, kas Saaremaa vallavalitsus, volikogu või sotsiaaltööspetsialist ainuisikuliselt? Kas mulle saadetud vastus dokumendina üldse kehtib, kui sellel on ainult sotsiaaltööspetsialisti allkiri, mitte aga vallavanema ja vallasekretäri allkirjad, nagu varem (kui elasin veel Orissaare vallas) mu taotluste vastustel on olnud?

Orissaare vallavalitsus toetas mind aastaid igas kuus 15 euroga. Uus vald ei maksa aga midagi. Ning mina pole oma murega sugugi ainus inimene, kes valdade ühinemisest kaotab. Ka mu tuttav, kes hoolitseb täiskasvanud puudega lapse eest ja keda vald toetas, jäi toetusest ilma.

Kas suures vallas on omavalitsus inimestest, eriti ääremaa inimestest, tõesti kaugem kui kuu?


KOMMENTAAR


Kairit Lindmäe,
abivallavanem

Vastavalt Saaremaa vallas kehtivale sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale saab sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust inimene, kelle eelmise kolme kuu keskmine netosissetulek pärast kolme kuu eluasemekulude mahaarvestamist on väiksem kui riiklik kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (280 eurot) pereliikme kohta.

Teisisõnu, kui pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb inimesele ühes kuus kätte alla 280 euro, siis on tal õigus sotsiaaltoetusele.

Alje Müürisepal jääb pärast 348,41 euro suurusest pensionist eluasemekulude lahutamist kätte 324,41 eurot, mis on 44,41 euro võrra rohkem, kui määrus ette näeb.

Pensioni ja eluasemekulude suurust taotlusesse märkides kinnitas taotleja andmete õigsust oma allkirjaga ja sellest, et taotlust ei rahuldatud, teavitati teda ka suuliselt. Sotsiaaltööspetsialist on tema olukorda analüüsinud ja temaga on korduvalt vesteldud. Oleme pakkunud ka erinevaid teenuseid, kuid neid ta ei vaja.

Puudest tingitud lisakulud hüvitatakse juhul, kui kulu on ravimitele ja abivahenditele suurem puuetega inimeste riiklikust sotsiaaltoetusest. Alje Müürisepp saab sotsiaaltoetust kuus 26,85 eurot, mida ta ka oma taotluses märkis, ja see on temale hüvitatav raha riigi poolt puudega seotud kulude katteks.

Käesolevast aastast hakkas kehtima täiendav soodustus suurte ravimikuludega inimestele. Täiendavat ravimihüvitist saavad kindlustatud, kes tasuvad soodusretseptide eest kalendriaastas vähemalt 100 eurot (siiani sai seda alates 300-eurosest aastasest kulust). Hüvitis on abiks neile, kes kulutavad soodusravimite ostmiseks keskmisest rohkem raha. Näiteks inimesed, kes peavad kasutama kalleid ravimeid, või kroonilised haiged, kes peavad ravimeid võtma pika aja jooksul või mitut ravimit korraga.

Saaremaa vallas kehtib 1. jaanuarist ühtne sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja kõikide ühinenud Saaremaa omavalitsuste volikogud andsid selleks möödunud aasta septembris-oktoobris välja täpselt samasisulise määruse. Seega ei ole Kuressaare linnavolikogu määrusele viitamine sisuliselt vale, kuid korrektsem olnuks viidata Orissaare vallavolikogu identsele määrusele. Nüüdseks on Saaremaa vallavolikogu võtnud juba vastu ühtse määruse.

See, et küsimuse üle otsustab spetsialist ainuisikuliselt, on juriidiliselt korrektne, sest volikogu on otsuse tegemise delegeerinud ametnikule, kellel on selleks erialane väljaõpe ja pädevus. Vajadusel saab sotsiaaltööspetsialist otsuse langetamisel paluda sotsiaalkomisjoni abi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 748 korda, sh täna 1)