Vald otsib oma üürimajade ehitamiseks sobivat kohta (18)

Saaremaa vallavalitsus on otsustanud esitada taotluse elamufondi arendamiseks mõeldud investeeringutoetuse saamiseks ja otsib sellega seoses üürimajade ehitamiseks sobivaid kinnistuid.

TARISTU OLEMAS: Aarne Põlluääre sõnul ei oleks linnas riigile kuuluvatel kinnistutel, sealhulgas Ida 64 krundil, vaja teha täiendavaid kulutusi kommunikatsioonitrasside rajamiseks.
MAANUS MASING

Üürimajade projekti ühe eestvedaja, arenduse peaspetsialisti Aarne Põlluääre sõnul on vallavalitsus kaardistanud üürimajadele sobivad asukohad, arvestades seejuures valla üldplaneeringuga. Sobivaks asukohaks on ka riigile kuuluvad kinnistud Õie 3a, Õie 8 ja Ida 64, mille kohta on maa-ametilt küsitud seisukohta, kas ühe nendest saaks Saaremaa vallale võõrandada. Saadud infost lähtuvalt on Põlluääre sõnul võimalik projektitaotluse koostamisega edasi liikuda.

“Maa-ametile kuuluvate kinnistute osas ei ole täna vaja mõelda kommunikatsioonide rajamisele kuluvale täiendavale finantseerimisele omavahenditest, kuna vastavad kinnistud asuvad kortermajade piirkonnas, kus kogu taristuga seonduv on juba rajatud,” selgitas ta. “Saaremaa vallale kuuluvate kinnistute puhul tuleb meil arvestada ka täiendavate kulutustega vee- ja kanalisatsioonivõrgu väljaehitamisele, samuti küttesüsteemide rajamisele, kuna olemasolevad liitumispunktid jäävad kinnistutest kaugele. Oleme moodustanud vallavalitsuse töögrupi, kes analüüsib võimalikke variante ja valib välja parima projektiks abikõlbuliku asukoha ja lahenduse,” märkis Põlluäär.

Vallavanem Madis Kallase hinnangul avaldaks projekti elluviimine Saaremaa ettevõtluskeskkonnale ja majandusele positiivset mõju. “Ettevõtjad on huvi nende korterite vastu jätkuvalt kinnitanud ja ilmselt see teema niipea päevakorralt ei kao,” sõnas ta.

Vallavanem on ka varem öelnud, et Saaremaal on selliste korterite järele arvestatav vajadus, sest siinsel üüriturul ei ole ettevõtete töötajatele vaba elamispinda pakkuda. “See teema oli aasta lõpus kõneks ka Saaremaa ettevõtjate liiduga ja hiljuti juhtis probleemile tähelepanu Baltic Workboats,” ütles Kallas ja lisas, et Saaremaa puhul on reaalne vajadus vähemalt paarikümne 1–2toalise korteri järele.

Vallavanema sõnul ei ole üürikorterite võimaliku asukoha osas otsust veel tehtud ja kaalumisel on erinevad variandid. “Endiselt on laual kohalikule omavalitsusele kuuluv maa ja riigimaa ning projekti elluviimine on võimalik ka koostöös erasektoriga.”


Elamufondi arendamise toetusprogramm

Programmiga toetatakse terviklikult rajatava üürielamu püstitamist või üürielamuna kasutusse võetava hoone ümberehitamist. Toetuse taotlemise kord näeb ette, et riik katab üürikorterite rajamise kuludest poole ja kohalik omavalitsus teise poole. Saaremaa valla projekti kogusumma on esialgu otsustamata, kuid toetust on võimalik taotleda 2,5 miljonit eurot ja kui taotlus saab positiivse vastuse, kavandatakse kulud tuleva aasta eelarvesse. Taotluste vastuvõtt algab 2. aprillil ja kestab vähemalt 60 kalendripäeva. Arvestades, et taotlusvoorusid on sel aastal vaid üks, võib vooru lõpp eelduslikult augustisse nihkuda, mil taotlused peavad saama KredExile esitatud.

Korterite üürnikena näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium inimesi, kes vahetavad elukohta tulenevalt töökoha asukohast või selle muutumisest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 354 korda, sh täna 1)