Kalmistu külastamine ei tohiks olla katsumus (1)

“Saikla-Nõmme kalmistu tee aastaid, kui mitte aastakümneid väldanud vilets seisukord on probleem, mis puudutab kogu Orissaare piirkonna, mitmekümne küla ja isegi kaugemal maakondades ja linnades elavaid inimesi,” kirjutab Silvia Lember Suur-Rahula külast.

Lähedaste kalmude külastamine ja hooldamine, kalmistul ja kabelis usuliste riituste – sealhulgas matuste – läbiviimine on muutunud tee halva seisukorra tõttu tõsiseks katsumuseks.

Küsimus ei ole üksnes selles, et märgade ilmadega muutub tee tavasõidukitega sisuliselt läbimatuks, rääkimata jalgratastest, mida kasutab suur hulk kohalikke elanikke ja vanureid. Tee on sedavõrd kitsas, et kaks sõiduautot ei mahu teineteisest mööduma. Kalmistu ja kabeli “parkla” on porine muru­plats, millele pargitud autost ei ole võimalik väljuda kõrgete kummisaabasteta. Olgugi et tegemist on arvukate inimeste elus väga suurt tähendust omava objektiga, puudub sellel igasugune tänapäevastele nõuetele vastav teenindav taristu. Kohalik omavalitsus ei ole midagi teinud olukorra parandamiseks.

Tee on tihedas kasutuses

15. jaanuaril edastasid endise Orissaare valla kogukondade ja külade esindajad Saaremaa vallavalitsusele kirja, milles väljendasid muret Saikla-Nõmme kalmistu tee kehva seisukorra üle. Elanikud palusid, et vallavalitsus leiaks vahendeid kalmistu tee ja parkla rekonstrueerimiseks ja katmiseks tolmuvaba kattega.

13. veebruaril vastas vallavalitsus, et valla teede investeeringute kava on alles kinnitamisel. Seega olevat praegu veel vara öelda, kas kõnealune tee saab sel aastal tolmuvaba katte või saab tee seisukorda parandada kruuskatte uuendamisega. Teed kaetakse tolmuvaba kattega prioriteetsuse järjekorras ja selles lähtutakse peamiselt järgmistest kriteeriumidest: tolmuprobleemidega majapidamiste, kuhu teetolmu mõju võib ulatuda, arv tee ääres; asustustihedus; liiklusintensiivsus.

On igati arusaadav, et valla teede korrashoiuks ja remondiks ettenähtud rahalised vahendid on piiratud ja vallavalitsus üritab saavutada parimat tulemust võimalikult paljude vallaelanike jaoks, järjestades tolmuvaba kattega kaetavad teed prioriteetsuse järgi.

Küll aga juhtisin vallavalitsuse tähelepanu sellele, et valla enda poolt 13. veebruari kirjas esile toodud kaalutluste järgi tuleks Saikla-Nõmme kalmistu tee rekonstrueerida ja katta tolmuvaba kattega esimeses järjekorras. Valla kirjast nähtuvalt antakse ju kõrgem prioriteet teedele, mis puudutavad paljusid vallaelanikke ja on tihedas kasutuses.

Antud juhul on tegemist kalmistu ja selle ainsa ligipääsuteega, mida kasutab väga suur hulk endise Orissaare valla piirkonnas ja ka kaugemal elavaid inimesi. Saikla-Nõmme kalmistu on üks suuremaid piirkonna kalmistuid ja piirkonna kogukondadele ääretult oluline.

15. jaanuaril vallavalitsusele edastatud pöördumisele kirjutasid alla 23 külakogukonna esindajad, kalmistu haldaja, Orissaare aleviku esindajad, piirkonna eakate organisatsioonide esindajad ning kahe kiriku esindajad.

Kruuskatte uuendamisest ei piisa

Loodetavasti mõistab vallavalitsus pöördumisele allakirjutanud inimeste ja organisatsioonide hulka vaadates, et tegemist ei ole murega, mis puudutaks vaid paari peret või isegi paari küla.

Seetõttu ei lahenda probleemi vallavalitsuse 13. veebruari vastuskirjas mainitud “tee seisukorra uuendamine kruusakatte uuendamisega”. See on ajutine meede, mis muudab kalmistule viiva tee küll paariks aastaks paremini sõidetavaks, kuid ei lahenda tee laiuse ja sõidukite parkimisega seotud probleeme. Mõne aasta pärast on kalmistu tee taas sama viletsas seisukorras kui praegu.

Ainus mõistlik lahendus on tee korralik rekonstrueerimine ja katmine tolmuvaba kattega. Pikemas perspektiivis on see ka säästlikum lahendus, sest sellisel juhul puudub vajadus tee kruuskatet iga paari aasta tagant uuendada ja seda jooksvalt hööveldada.

Paratamatult jääb vallavalitsuse tegevusetusest ja 13. veebruaril saadetud vastuskirjast Saikla-Nõmme kalmistu probleemist puudutatud inimestele mulje, et vallale ei ole meie murede lahendamine oluline.

Loodame siiski, et vallavalitsus lisab Saikla-Nõmme kalmistu ligipääsutee rekonstrueerimise käesoleva aasta teede investeeringute nimekirja ning näeb ette tee ja kalmistu parkla rekonstrueerimise ja tolmuvaba kattega katmise esimeses järjekorras. On ju see endise Orissaare valla kogukondade jaoks väga oluline objekt, mis vajab kiiremas korras tähelepanu.


KOMMENTAAR

Mikk Tuisk,
Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja:

On väga kahetsusväärne, et Saikla-Nõmme kalmistu tee on kehvas seisukorras ja seda muret ei ole juba varem lahendatud. Paraku ei ole endisest Orissaare vallast kaasa tulnud ka teehoiukava, kus see investeering sees oleks.

Meie praegune põhiprobleem on selles, et teed ja kraave katavad lumi ja jää ning me ei saa lõplike otsuste tegemiseks teest vajalikku ülevaadet, st kas teel on olemas korralik kruusast muldkeha või on seal all puhas muld ja pinnas, kui palju on vaja kraave kaevata, truupe rajada jne. Enne selle selguse saabumist ei saa ka lubada tänavu mustkatte tegemist, sest kogemus näitab, et kui tehakse kapitaalsem kruusatee remont, siis samal aastal ei tohiks teele kergkatet ehitada, sest tee alles vajub ja tulemus jääb kehv.

Lisaks on valla 2018. aasta eelarve teeinvesteeringute piirkondlikud rahasummad samad, mis olid ühinenud valdade 2016. aasta eelarves ja selle ulatuses tuleb meil valikud teha.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 856 korda, sh täna 1)