Üksikute inimeste arv suureneb (6)

Statistikaameti avaldatud pea saja aasta andmete analüüsist selgub, et üksi elavaid inimesi on tänapäeval hulga rohkem kui vanasti. Seda nii kogu Eestis kui ka Saare maakonnas.

Saare maakonnas oli 2011. aastal ühe inimesega leibkondasid kõige rohkem, koguni 38% leibkondadest. Järgnevad kaheliikmelised leibkonnad 29 protsendiga ja kolmeliikmelised leibkonnad 15 protsendiga. Leibkonnaks loetakse ühisel aadressil elavaid isikuid, keda seob ühine kodune majapidamine (ühine eelarve ja toit).

1934. aastal oli vaid ühe inimesega leibkondi 17% ning sama palju oli ka kolme- ja neljaliikmelisi leibkondi. Kaheliikmelisi leibkondi oli 15%. Seega jagunes leibkondade suuruste arv üsna võrdselt.

Kui tänapäeval on ühe- ja kaheliikmelisi leibkondi 1934. aasta andmetega võrreldes rohkem ning kolmeliikmelisi leibkondi umbes sama palju, siis suuremate leibkondade osas on toimunud kõva vähenemine. Neljaliikmelisi leibkondi on praegu 11% (toona oli 16%), viieliikmelisi 4% (13%), kuueliikmelisi 1,3% (9,3%) ning vähemalt seitsmeliikmelisi 0,6% (12%).

Võrreldes muu Eestiga oli Saaremaal 1934. aastal suuri peresid oluliselt rohkem, kuid nüüdseks on need andmed üsna võrdsed.

Keskmiselt oli Saare maakonnas 1934. aastal leibkonna suurus 3,8 liiget ja nüüd on 2,2. Eestis on samad näitajad vastavalt 3,9 ja 2,1.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 213 korda, sh täna 1)