Koorijuhtide tööd tuleb rohkem väärtustada (8)

Ka Saaremaa koorijuhid leiavad, et koorikultuuri ja laulupidude traditsiooni säilimiseks peab riik selle valdkonna tegijate tööd rohkem väärtustama.

Eesti koorijuhtide liit esitas riigile pöördumise, kus väljendati muret koorikultuuri tuleviku pärast ja tehti ettepanekuid püsimajäämiseks.

Pöördumises tõdeti, et koori- ja orkestrijuhtide kogukond vananeb ning puutub piisav järelkasv, selles valdkonnas tegutsevate inimeste töö ei ole piisavalt tasustatud ning tasu maksmise põhi­mõtted on ebaühtlased ja segased.

“Eesmärgiks tuleb seada olukord, kus koori- või orkestrijuhi eriala on väärtustatud, sellel on väärikas palk ja piisav järelkasv,” on kirjas koorijuhtide avalduses. “Praegu oleme silmitsi faktiga, et koori- ja orkestrijuhi eriala tööturul ei eksisteeri.”


Mari Ausmees
muusikaõpe­taja ja koorijuht:

Sellest, et koorijuhtide keskmine vanus on juba üsna kõrge ja noori peale ei tule, on räägitud juba aastaid. Nüüd on selle pöördumise näol lõpuks tehtud midagi konkreetsemat.

Minust on Saaremaal muidugi kõik koorijuhid nooremad, aga millal siia viimati mõni päris noor koorijuht tuli, mulle tõesti ei meenu. Muusikaõpetajad, kes tegutsevad ka koorijuhtidena, on kõik ikka needsamad.

Mina olen põhiliselt muusikaõpetaja, kooritöö on selle juures. Juhendan mudilaskoori, lastekoori, poistekoori ja segakoori. Kokku, muusikatundide ja ringitundide eest, saan küll normaalselt tasustatud.

Koorijuhina tegutseval õpetajal on suur vastutus, sest just kooritöö on see, mis välja paistab ja mille järgi muusikaõpetajat hinnatakse. Ometi makstakse kooritundide eest vähem raha kui klassitundide eest. Selles osas on küll absurdne olukord. Õige oleks, et kooritunni tasu oleks vähemalt sama suur kui klassitunni oma.

Samuti tuleks kõrgema kategooria koori juhendamise eest tasuda rohkem. Meil on enamasti esimese kategooria koorid, aga tunni eest makstavas rahas see ei väljendu.

Kui koorijuhte paremini tasustataks, küllap siis ka neid noori koorijuhte peale tuleks.

Seda, et kooritraditsioon meil niipea kaoks, ma siiski ei usu. Mina lähen küll pensionile südamerahus.

Ka ei arva ma, et noorte huvi koorilaulu vastu vähenenud oleks. Kui peaaegu 40 aastat tagasi muusikaõpetajaks tulin, tegutsesid koolikoorid Kihelkonnal ja igal pool mujal. Võrreldes selle ajaga on koore muidugi vähemaks jäänud, aga koolid ise on väiksemaks jäänud, kuna lapsi on vähem.


Veikko Lehto
muusikaõpetaja ja dirigent:

Praegu käib koori juhtimine teiste asjade kõrvalt. See tingib selle, et noored inimesed ei õpi enam koorijuhtimise eriala.

See järelkasv on väga kokku kuivanud. Praegu on veel kõik korras, aga 15 aasta pärast lihtsalt ei ole enam neid inimesi, kes koore juhataksid.

Noortel peaks olema koorijuhtide näol head eeskujud. Seda nii muusikalises mõttes – koorijuht peab oskama professionaalselt tööd teha ja kindlasti mõnd pilli mängida – kui ka inimesena.
Kui koorijuht on noor, tore ja avatud inimene, siis loomulikult on lastel palju lihtsam temaga samastuda ja teda eeskujuks võtta.

Eks olukord ole üsna kehv ka seetõttu, et tööturul on küll olemas igasugu ringijuhid ja õpetajad, kuid sellist eriala või töökohta, nagu koorijuht, tasustamise mõttes ei olegi. Aga peaks olema. Just sellest hakkaks asi peale.

Eks selle koorijuhtide töö tasustamisega ole nii ja naa. Kuna koorijuhid tegutsevad erinevates koolides, huvikoolides, erinevate munitsipaal­asutuste – näiteks rahvamajade – all, on pilt äärmiselt kirju.

Kuressaare koolijuhid väärtustavad ja hindavad muusikaga seotud tegevusi kõrgelt. See ei ole aga igal pool Eestis nii. Tean paljusid koorijuhte ja muusikaõpetajaid, kes räägivad, et nende kooli direktor ei väärtusta seda, mis toimub muusikavaldkonnas, ei taheta ringitunde anda ega peeta neid eriti millekski.

Loomulikult – kes teeb kvaliteetsemat tööd, sel võiks ka kõrgem tasu olla.

Kooridele on kategooriaid vastavalt koori tasemele välja antud mitukümmend aastat, aga kahjuks ei kaasne sellega mingit kohustust raha maksmise mõttes.

Kui on esimese kategooria koor, siis tähendaks see põhimõtteliselt küll kaheksat ringitundi sellele koorile ja tasustamist kaheksa ringitunni eest, kuna tulemused on väga head.

Kui koorijuht selle jutuga aga direktori juurde läheb, teatab talle direktor: “Meil sellist raha pole.”

Ja teha pole midagi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 905 korda, sh täna 1)