Laiamadalal läheb karjatamise eel kulupõletamiseks (16)

OÜ Sandla Karjamõis pöördus Saaremaa vallavalitsuse poole kooskõlastuse saamiseks Kuressaare jahisadama faarvaatri kõrval asuva Laiamadala saare rannaniidu taastamiseks pilliroo ja kuluheina põletamise teel.

Sandla Karjamõis plaanib laiul hakata lambaid karjatama juba eelseisval suvel. Kuna ala on suures osas tugevalt roostunud ja sellisel kujul lammaste karjamaaks sobimatu, siis on lahenduseks vana pilliroo ja kuluheina põletamine lähtuvalt rannaniitude hoolduskavast. Kuna Laiamadala saar on ümbritsetud merega, on tule kontrolli alt väljumine välistatud.

Projekti vedav Martin Krupp ütles, et tegu on väga kõva väljakutsega, sest Laiamadala saar on totaalselt umbe kasvanud, sinna pilliroo eemaldamiseks tehnikat viia ei ole aga võimalik. “Oleme keskkonnaametiga seda teemat arutanud ja kulupõletamine peaks olema kõige efektiivsem viis,” rääkis Krupp.

Vastavalt rannaniitude hoolduskavale aitab pilliroo põletamine lahti saada suurest osast kuivast biomassist, mis on rannaniidule ladestunud ning vana pilliroo kevadine põletamine muudab rannaniidu varasuvel kariloomadele sobivaks.

“Peame lähinädalatel selle töö ära tegema, sest linnurahu algab 15. aprillil,” märkis Martin Krupp. “Lambad saab sinna viia alles juulis, aga kuna roog on suhteliselt kõva kasvuga, siis on oht, et roog on jälle nii tugevaks kasvanud, et lammastel ei ole seal midagi teha.”

Kuressaare lahe hoiuala kaitsekorralduskava (2016–2025) kohaselt vajavad hoiuala rannaniidud karjatamiskoormuse suurendamist. Tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga ja elupaiga säilimiseks tuleb tagada ala hooldus.

Rannaniite leidub ka Laiamadala saarel kuni 7 ha ulatuses, mille karjatamise taasalustamiseks on Kuressaare linnavalitsus sõlminud 31. oktoobril 2017 sihtotstarbelise maa-ala kasutuslepingu OÜ-ga Sandla Karjamõis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 713 korda, sh täna 1)