Kassikaku kaitseks seatakse piirangud 88 hektarile metsale (4)

Keskkonnaamet tahab kassikaku kaitseks seada tegutsemispiirangud 88 hektari suurusele metsamaale Kesknõmmel, ehkki lind ise pole kaitstaval alal 15 aastat pesitsenud.

KAKUD KAOVAD: Esimese kategooria kaitsealuse liigi kassikaku arvukus on Eestis võrreldes 2002. aasta andmetega langenud 120–200 paarilt 50–90 paarini.
VikipeediaSeoses kaitse-eeskirja muutmisega kavatseb keskkonna­amet võtta Kesknõmme looduskaitseala kaitstavate liikide nimekirja kassikaku ja liita kaitsealaga ligi 88 hektarit kassikakule pesitsemiseks sobilikku metsa.

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm saatis keskkonna­ametile möödunud nädalal kirja, milles kutsus keskkonna­ametit tõsiselt kaaluma kassikaku kaitse-eesmärgiks piirangute lisamise otstarbekust ning 88 hektari kassikakule teoreetiliselt sobiliku metsa liitmist kaitsealaga.

Holmi sõnul pole viimase 15 aasta jooksul Kesknõmme looduskaitsealal registreeritud kassikaku ühtegi edukat pesitsemist. “Piirangute õigustamine hüpoteesidega, et metsa mõõdukas majandamine, jahipidamine, teede hooldamine või ehitamine kaitseala naabruses häiriks pesitsevat lindu, kes alal kauem kui viimasel kümnendil reaalselt ei pesitse, ei ole tõsiseltvõetav ega teaduslike argumentidega põhjendatud. See on oletuslik ning ebaproportsionaalne võrreldes planeeritavate piirangute sotsiaalmajandusliku mõjuga,” märkis Bert Holm, viidates saamata jäävale kasule metsa majandamisest ja maamaksu omavalitsusele laekumata jäämisest.

Keskkonnaamet andis eile Saaremaa vallavalitsusele teada, et kassikaku kohta tehtud ettepanekut ei arvestata. Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhtivspetsialist Nele Saluveer vastas vallavalitsusele, et kuna kassikakk on I kaitsekategooria liik, siis kohustab looduskaitseseadus kaitsma kõiki kassikaku teadaolevaid elupaiku.

Seda lähenemist ei mõjuta ka saamata jääv kasu metsa majandamisest ja maamaksu laekumise vähenemine. Kassikaku kaitse tuleb tagada ka ajutiselt asustamata elupaikades, seda enam, et eksperdi hinnangul on Kesknõmme kassikakule väga sobiv elupaik, mille taasasustamine on tõenäoline.

Kuni 22. aprillini saab iga huviline tutvuda Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsusega avalikul väljapanekul keskkonnaameti Kuressaare kontoris või keskkonna­ameti veebilehel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 026 korda, sh täna 1)