Milliseid tugiteenuseid pakutakse raske ja sügava puudega lastele

Raske ja sügava puudega kuni 17-aastastel lastel on võimalik saada lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust juhul, kui nad on vanema hooldamisel ja vajavad ööpäevaringset hooldust. Lapsi suunab neid teenuseid saama sotsiaalkindlustusameti koordinaator koostöös kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga. Suunamisotsuse aluseks on lapsevanema avaldus ja kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja koostatud juhtumiplaan, mille tegevuskavas peab olema välja toodud konkreetse tugiteenuse vajadus ja sagedus.

Tugiteenuste eesmärk on vähendada puudega laste hooldajate ja vanemate hoolduskoormust, võimaldades neil naasta tööle, oma koormust tööl suurendada või alustada/jätkata õpingutega.

Raske ja sügava puudega lastele suunatud teenuste osutamisel lähtutakse lapse ja pere vajadustest. Teenuseid rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

LAPSEHOIUTEENUST (päeval, õhtul, nädalavahetustel, koolivaheajal, ööpäevaringselt) pakutakse optimaalses mahus Kuressaare Perekodus või lapse kodus.

TUGIISIKUTEENUST saab laps, kes ei ole võimeline ilma tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis. Vajadusel saab tugiisik olla lapsele toeks päevasel ajal kodus, lastehoius või terviseasutuses.

TRANSPORDITEENUS on toetav teenus lapsehoiu- ja tugiisikuteenuse kõrval, et laps pääseks kodust kooli, tugiisiku juurde või lastehoidu.

Täiendavat infot tugiteenuste kohta saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused ja Kuressaare Perekodust: Tolli 11, Kuressaare, tel 45 33 779; 56 667 570; e-kiri janne.tamm@kuressaare.ee.

Janne Tamm,
Kuressaare Perekodu juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 69 korda, sh täna 1)