LUGEJA KÜSIB: Meie ettevõttes töötab 80 inimest…

Meie ettevõttes töötab 80 inimest, kes on laiali erinevates üksustes üle Eesti. Ettevõtte juht arvab, et töötajatega oleks infovahetus lihtsam, kui kõiki töötajaid esindaks usaldusisik nii töösuhete kui ka töökeskkonna küsimustes. Kas juht saab ja võib korraldada ise töötajate üldkoosoleku, et valida sellel töötajate usaldusisik, ja kas ta võib ise välja pakkuda ka kandidaadid?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja:

Töötajate usaldusisiku valimise korda reguleerib töötajate usaldusisiku seadus (TUIS).

Erinevalt töökeskkonnavoliniku valimistest ei saa töötajate usaldusisiku valimine toimuda tööandja initsiatiivil, vaid see tahe peab olema töötajatel endil.

TUIS-i kohaselt saab töötajate usaldusisiku valimisteks üldkoosoleku kokku kutsuda tööandja juures tegutsev ametiühing või enamus töö­andja juures töötavatest ametiühingu liikmetest, kui ühing ei ole loodud tööandja juures.

Koosoleku võib kokku kutsuda ka vähemalt 10 protsenti tööandja töötajatest, ehk antud juhul oleks siis vaja vähemalt kaheksa töötaja ühist algatust.

Üldkoosoleku kokkukutsuja teatab töötajatele koosoleku põhjuse ja toimumise aja vähemalt kaks nädalat ette.

Üldkoosolek saab töötajate usaldusisiku valida ehk on otsustusvõimeline siis, kui osa võtavad vähemalt pooled tööandja töötajatest.

Tööandja ise usaldusisiku kandidaate pakkuda ei tohi. Valimise eesmärk ja mõte ongi selles, et tegemist on töötajate esindajaga. Kandidaate võivad esitada kõik töötajad ja tööandja juures tegutsev ameti­ühing.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 256 korda, sh täna 1)