Lühidalt

Anna oma panus valla arengukavasse

Hea Saaremaa valla elanik!

Alanud on Saaremaa valla arengukava koostamine aastateks 2019–2030. Käesoleva ideekorjega palume Teil anda oma panus valla arengu kavandamisse.

Mis on Saaremaa vallas hästi? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat teemat või märksõna.

Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat lahendamist vajavat probleemi, millele peaks Saaremaa vallas tähelepanu pöörama, alustades Teie jaoks kõige tähtsamast.

Millised on Teie arvates võimalused nende probleemide lahendamiseks?

Milline võiks olla Saaremaa vald aastal 2030? Palun nimetage kuni viis kõige olulisemat tunnust või märksõna.

Kuidas (milliseid arengusuundi järgides) selleni jõuda?

Palun pange kirja üks “hull” idee, kuidas elu Saaremaa vallas paremaks muuta.

Kirjalikku tagasisidet ootame hiljemalt 30. aprilliks Saaremaa vallavalitsusse (Lossi 1, 93819 Kuressaare). Küsimustele saab vastata ka valla kodulehel www.saaremaavald.ee.

Ette tänades Madis Kallas,
Saaremaa vallavanem


Huvihariduse ja -tegevuse jaoks saab lisatoetust

Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja konkursi 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7–19-aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilised projektid. Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, mittetulundusühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevus toimub 2018. aastal Saaremaa valla territooriumil ning on mõeldud valla lastele ja noortele. Taotlemise tähtaeg on 7. mai. Täpsem info www.saaremaavald.ee/et/haridus-ja-noorsootoo.


Stipendium rahvakultuuri-kollektiivide juhendajatele

Avatud on Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumivoor, mille raames saavad kollektiivid oma juhendajatele stipendiumi taotleda. Stipendiumifondi suurus on 8500 eurot. Kandidaate stipendiumile võivad esitada linnas tegutsevad täiskasvanute rahvakultuurikollektiivid. Taotlemise tähtaeg on 27. aprill. Lisainfo: Heli Jalakas, tel 45 25 076, heli.jalakas@saaremaavald.ee ja www.saaremaavald.ee/et/sport-ja-kultuur.


Taotleda saab projektitoetust

2018. aastal arvestatakse valla eelarvest projektitoetuse taotlemisel ühinenud omavalitsuste seniseid toetussummasid. 26. aprillini saab toetust taotleda Kuressaarega seotud projektidele, 15. maini Orissaare projektidele ja Mustjala piirkonna tähtaeg on 1. septembril. Jooksvalt saab taotlusi esitada Lääne-Saare, Pöide, Pihtla ja Leisi piirkonna projektidele. Täpsem info www.saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 33 korda, sh täna 1)