MUHU UUDISSED: Kaheteistmendal oo tihe päe

Vahest lähäb ikka mõni asi ukka koa. Kohe nii pussakäära, et pärast annab aruta. Nõnna juhtus moolgid mineva nädali nõuke ull lugu, et ma aasi kuupäävad segamini.

Tiia Naagel tuleb Hellamoale ikka ühessandal mail, mitte kaheteistmendal. Neh sie kahesteistmes olli mool nii inge pial, sest siis oo paljast üks asi teese sabas kindi ja nõnna mo jutt ukka läkskid. Aga jõvab ju viel laani võtta selle minemise ikkagid õigel pääval koa.

Et mis siis selle kaheteistmendama kuupäävaga oo, et sie nõnna asjad pias ukka aab?

Liiva koolimajas oo pensiunääride pidu sellepääva. Kellu kahestteistmest. Kuulatse loengut ja kuienda lassi põkked ja massakad andvad pissikse kontserdi koa.

Kis tahtvad piduse tulla, siis andke omast külavanamale tiada või kohe otse Triinule. Aega oo antud kahessanda maini. Osavõtumaks oo viis eurut ja kis tahab omale bussi või autut järgi soaja, siis sest tuleks koa ikka kahessandaks maiks tiada anda.

Ja viel pietse selle päeva sihes ää järjekordas seitsmes aututega ja mooturratastega rüistmine ja kupatamine. Sedakorda tähistatse vabariigi sajandad sünnipääva ja selletaudi oo punktisid, mis üles leida tuleb, kohe sada tükki. Aega andasse kaks ja pool tundi. Seevoasta oo asi tüki moad peenemaks tehtud, kut ta muedu oo oln ja punktide otsimiseks kasutatse äppi.

Kõik tehnilised nõuded, mis oo nendele nutividinatele ette nähtud, misega rüistma soab minna, nie oo kõik veispukkis kenasti kirjas. Kis nüid mai kuus viel tahtvad ennassid kirja anda, siis nüid küsitse juba kakskümmend eurut. Ja Keidy Jõgi oo ikka sie tubli naesterahvas, kelle juure tuleks ennassid kirja anda.

Kokkusoamine oo sedakorda Muhurito juures parklas. Neh sial meierei taga siis. Ikka nobesid rattuid siis selleks päävaks.

Ja üks pissike mõte oo viel. Kaheteistmendamal mail tahaks Liiva pasturaatis koa jälle õhe talgupääva tiha. Kui oo kampalisi, siis võib mooga ühendust võtta.

Ma riagi siis juba täpsemast, mis laanis oo. Neh, siis soab oma silmaga nähe koa, mis sial majas vahepial tehtud oo. Kui roosiaid oo igaleühele koguaeg silma all, siis pasturaati igad aegu sisse ep soa.

Nõnna et olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 100 korda, sh täna 1)