ÜLESKUTSE: Märgake kauneid kodusid

Taas on aeg märgata ja tunnustada kauneimaist kauneimaid. Rahvusliku programmi “Eesti kaunis kodu” raames toimub ka tänavu traditsiooniline üleriigiline heakorra- ja kodukaunistamise konkurss, mille patroon on president Kersti Kaljulaid.

Saaremaa vald koostöös Saaremaa Kodukandiga jätkab üldrahvalikku konkursi “Kodu kauniks” läbiviimist Saare maakonnas. Konkursil osalejatele antakse tänukiri ja mastivimpel. Parimad esitatakse üleriigilisele tunnustamisele “Eesti kaunis kodu 2018”.

“Meie ilusas maakonnas on järjest enam näha korras ja nägusaid majapidamisi, hoolitsetud aedu ja kaunilt värvitud maju, mis annab märku sellest, et saarlased hoolitsevad oma kodude eest. Palun märgakem siis seda ilu ja andkem teada kaunitest kodudest ja aedadest meie ümber, et komisjon saaks ka seda ilu näha ja tunnustada,” kutsub üles Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro.

Üle maakonna ootame konkursile heakorrastatud kauneid maju ja hooneid viies erinevas hindamiskategoorias:
1. Maakodud ja talumajapidamised hajaasustuses.
2. Eramud ja korterelamud tiheasustuses.
3. Ühiskondlikud hooned ja objektid (lasteaed, kool, vallamaja, rahvamaja, kirik, park, külaväljak, spordirajatis, kalmistu, parkla, väikesadam, ujumiskoht, poollooduslikud kooslused jms).
4. Tootmishoone ja/või tootmisterritoorium.
5. Küla, külaosa, elamurajoon, elamukvartal, tänav tervikuna.

Andmed maakondlikule konkursile palume saata 21. maiks Saaremaa valla aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819, Saaremaa vald. Oodatud on kaunid kodud ja hooned nii Muhu, Saaremaa kui ka Ruhnu vallast.

Eesti kodukaunistamise ühendus (EKKÜ) on edendanud aastate jooksul Eesti lipukultuuri. Selle ühe osana on riigihalduse minister igal aastal tunnustanud oma tänukirja ja mastivimpli ehk viiruga 500 kaunist Eesti kodu. Sel aastal tuleb meie maakonda 40 tänukirja ja viiru. Parimad ja kaunimad kodud ja hooned saavad võimaluse osaleda Eesti vabariigi presidendi ja EKKÜ algatatud kodukaunistamise konkursil “Eesti kaunis kodu 2018”.

Tänavu toimub konkurss kolmes erinevas grupis:
I Kaunid kodud üleriigiliselt. Selle konkursi võitjaid autasustab vabariigi president. Maakonnast esitatakse tunnustamiseks kolm objekti.
II Heakorra-alased eriprojektid. Konkursi võitjaid autasustab vabariigi president.
1. Parim tööstusmaastik (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
2. Parim tervisespordirajatis (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
3. Kaunis muinsuskaitseobjekt (valik tehakse koostöös muinsuskaitseametiga).
4. Kauneim kortermaja (valik tehakse koostöös korteri­omanike liiduga).
III Eraldi konkurss “Energiasäästlik kaunis kodu”. Hindamine toimub kolmes kategoorias: eramu, kortermaja, ühiskondlik hoone. Igast kategooriast parimat tunnustab vabariigi president.

Üleriigilisele konkursile esitatud objekte hindab Saaremaa valla moodustatud komisjon.

Konkursile esitatud kodude, hoonete ja rajatiste külastamisest teavitatakse omanikke eelnevalt ette.

Täiendavat infot konkursi läbiviimise kohta saab EKKÜ kodulehelt www.iluskodu.ee ja maakonna komisjoni juhilt Reet Viiralt, tel 55 17 502 ja e-post: saarekodukant@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 420 korda, sh täna 1)