LUGEJA KÜSIB: Soovime suvel koristaja puhkuse ajaks tööle võtta 14-aastase noore…

Soovime suvel koristaja puhkuse ajaks tööle võtta 14-aastase noore. Koristaja kasutab oma töös ka erinevaid puhastusvahendeid. Kas ka puhkuseaegse asendajana töötav noor võib samu puhastusvahendeid kasutada või mitte? Lugesime seadusest välja, et alaealisel on töö kemikaalidega keelatud.


Vastab Marika Liiv, tööinspektsiooni peajurist:

Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelus on ära toodud keemiliste ohutegurite kriteeriumid, mille esinemisel ei tohi alaealisega töölepingut sõlmida ega teda tööle lubada (vabariigi valitsuse määrus nr 94, 11.06.2009).

Infot selle kohta, kas alaealine tohib teha tööd, kus tuleb kokku puutuda konkreetse kemikaaliga, peab alustuseks uurima kemikaali ohutuskaardilt. Kemikaali ohutuskaardil on kirjas, kuidas ohtlikku kemikaali ohutult käidelda. Esmalt peategi võrdlema ohutuskaardi 2. jaos toodud informatsiooni määruses toodud informatsiooniga. Kui kemikaalil esineb üks või mitu omadust, mis on määruse loetelus esitatud, siis ei tohi alaealist selle kemikaaliga tööle lubada.

Kui alaealised kasutavad töös kemikaale, mida ei ole määruse loetelus toodud, tuleb enne töötaja tööle lubamist viia läbi töökeskkonna riskianalüüs, kus hinnatakse muu hulgas kokkupuudet keemilise ohuteguriga. Kui kemikaali ohutuskaardil on ette nähtud isikukaitsevahendite kasutamine (ohutuskaardi 8. jaos), tuleb ettenähtud isikukaitsevahendid ka töötajatele väljastada. Samuti tuleb järgida teisi ohutuskaardil toodud nõudeid. Näiteks võib ohutuskaardil kirjas olla, et toote kasutamise järel tuleb kindlasti käsi pesta. See eeldab, et töötamiskohal peab olema kätepesuvõimalus.

Paneme südamele, et alaealise töötaja puhul on eriti oluline võtta aega põhjalikuks juhendamiseks ja väljaõppeks. Siis on nende esimene töökogemus hea, millele toetada edasine ohutu ja tervist hoidev töökarjäär.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 55 korda, sh täna 1)