MUHU UUDISSED: Annaks aga laupa kenad ilma

Mineva riede olli jälle sie päe, kui jägati Muhus tittedele õbelussikaid. Ja uijeekist mis sellepääva viel puhas välja tulli! Muhu rahvaarv oo voasta esimese nelja kuuga kasun kohe kahekümne inimese jägu. Neh, mitte titsid põle niipalju tuln, aga inimesi ennassid. Ja laste puudust ju põle koa mitte. Neid kisub kohe nõnna paljuks, et suab akata lasteaida ühte ruumi juure ehitama. Änam ep mahu muedu ää. Ikka uhke värk, neh!

Laupa, neh siis ühessateistmendal, pietse Muhus jälle laata. Ikka Liiva linnas, meierei õue pial. Pihta akatse kellu ühessast omingu ja lõunaks piaks ää lõpetama. Kis misegagid kaubelda tahtvad, siis tuleks ikka omad kohjad enne kenaste kindi panna ja elista televonni piale 50 37 407. Aga kõiki ikka oodetse ostma ja müima.

Ja laupa oo muuseumiüö koa. Sedakorda oo nimeks “Öös on pidu”. Muuseumiüö oo nõuke üö, misega iga kevade muuseumide suine ooaeg avatse. Ja ega me Muhus põle teestest viletsamad mitte. Me teeme nõnnasammati. Muhus pidavad pidu üheteese järges Muhu Pärandikool Liival ja Muhu muuseum Koguvas.

Kellu kuiest kuuleb Liiva kirkus esimest loengud ja meite koguduse ingekarjane Hannes Nelis riagib pitkalt-laialt kirgu tähtsündmustest inimese elus. Neh, ristsetest ja leerist ja laalatsist ja matustest koa. Poole seitsmest riagib Nuka Jaan, sialt Raagi männa alt, Liiva kirgu ehitusest ja restaureerimisest, seitsmest riagib Muhu muuseumi Mai kirgukelladest ja poole kahessast Kupitse Maidu Liiva kirgu tornikukest. Neh, sellest sammast, midast ta ise oolega korda tiha vihtus. Ja mis nüid kenaste kirgu nurkas seesab ja korda piab. Nokk uhkeste taevapuole. Ja mudud soab siis üksiti pilgu koa piale vissata, et kaugele oo pasturaadi sisemised ehitustüöd ja roosiaia rajamine omadega jõudn.

Ja siis kolib pidu üle Koguva. Või neh, pidu akkab sial koa juba kuiest pihta, sest siis avatse Väljal kaks näitust: “Muhu muster NII ja NAA” ja “Senta Room 75”.

Aga suuremaks pralleks lähäb kellu kahessast. Siis tantsivad Tooma õue pial Tokkroes ja segatantsirühm NOH. Ja vahepeale kuuleb kenasid karmoskalugusid koa.

Ja järelpidu akkab poolest kümnest. Siis soab näitusi uudista. Uusi ja vanu koa ja muusikad kuuleb koa. Mis pidu sie muedu oo. Ja ühestteistmest soab akata kojopoole sättima. Vat sõuke uhke pitk päe oo laupa ies ootamas. Annaks aga taevatuaet kenad ilma koa!

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 201 korda, sh täna 1)